Styrelse

VR-Groups styrelse har till uppgift att sköta om ledningen och den vederbörliga organisationen av bolagets verksamhet i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan gällande lagstiftning.

För att fullgöra sina uppgifter fattar styrelsen bland annat viktiga beslut om verksamhetsprinciper, strategi, investeringar, organisation och finansiering.

Mer information om 2021 års utredning av förvaltnings- och styrsystemet (på finska), 

Styrelsemedlemmar

Ordförande Kjell Forsén, teknologie licentiat

Nermin Hairedin, ekonomie magister

Markus Holm, ekonomie magister

Pekka Hurtola, finansråd

Jaakko Kiander, politices doktor

Turkka Kuusisto, diplomingenjör

Virve Laitinen, diplomingenjör, MBA

Sari Pohjonen, ekonomie magister

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu