VR Group som företag

VR Group som företag

VR Group är ett ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och underhåll.

Vår koncern sysselsätter 6 000 experter och omsätter årligen cirka en miljard euro.

Vi har vår huvudsakliga verksamhet i Finland men verkar även utomlands, särskilt i Ryssland. 

VR Group är helägt av finska staten.