Trafikproduktion

Trafikproduktionen omfattar loken, lokförarna och den operativa centralen. Trafikproduktionen ser till att passagerar- och godstrafiken fungerar på ett effektivt och högklassigt sätt och att tågen kommer fram under alla förhållanden.

Lokförarna inom trafikproduktionen ansvarar för att transporterna inom både fjärrtrafik med passagerare och godstrafik kommer fram på ett säkert och effektivt sätt alla dagar, året om. Lokförarna behärskar alla typer av materiel som för tillfället är i användning. Nuförtiden omfattar deras arbetsuppgifter på många orter även bland annat radiostyrning, tekniska kontroller av rullande materiel samt mindre underhållsarbeten. Nätverket av förarnas arbetsplatser omfattar hela bannätet, vilket innebär att servicen kan erbjudas på ett flexibelt sätt i hela Finland.

Trafikproduktionen äger VR:s lok och ansvarar för livscykelhanteringen och ordnandet av underhållet av loken samt för investeringarna i ny materiel. Vi ansvarar även för anskaffningen av elenergi och bränsle samt för energieffektiviteten inom tågtrafiken.

Planeringsenheten för trafikproduktion planerar användningen av lok och lokförarnas arbetsskift inom fjärrtrafik med passagerare och godstrafik. Planeringsenheten ansvarar även för de långsiktiga prognoserna för lokförarresurser samt för de kortsiktiga uppdateringar av planer gällande lokförare och lok som beror på ändringar i trafiken.

Den operativa centralen koordinerar tågtrafiken

Den operativa centralens uppgift är att följa upp och koordinera VR Groups järnvägstrafik i sin helhet. Den operativa centralen ansvarar för ledningen av tågtrafiken vid olika störningar i samarbete med Trafikverket, Finrail, HRT och andra samarbetspartner. Den operativa centralen ansvarar även för styrningen av materiel- och personalresurser, ledningen och rapporteringen av punktlighet samt produktionen av trafikinformation för kunder, personalen och ledningen.

Trafikproduktionens viktigaste kunder är passagerarna inom VR Groups tågtrafik och logistikkunderna, som vi betjänar tillsammans med passagerartrafiken och logistiken. Vi samarbetar även nära med enheten för underhållet av materielen.