Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för VR-Group behandlar strategier som berör VR-Groups verksamhet och andra betydande ärenden samt viktigare dagliga funktioner och operativa beslut.

Ledningsgruppen samlas vanligtvis en gång i veckan, och VR-Group Ab:s verkställande direktör fungerar som ordförande för ledningsgruppen.

Verkställande direktören sköter koncernens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören väljs och avskedas av bolagets styrelse, som även bestämmer lönen.

Lauri Sipponen, ordförande

 • F. 1969, EM
 • Verkställande direktör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2021
 • Tidigare anställningar: diverse chefspositioner, Lidl

Ilkka Heiskanen

 • F. 1984, DI, produktionsekonomi
 • Strategi- och utvecklingsdirektör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2009
 • Tidigare anställningar: produktionschef och planeringschef, VR Transpoint; utvecklingsuppgifter inom affärsverksamhet, VR Transpoint och VR Group; företagsledningskonsult, Bain & Company och Booz Allen Hamilton

Martti Koskinen

 • F. 1957, ingenjör
 • Direktör, VR Transpoint
 • Försäljnings- och marknadsföringsdirektör för VR Transpoint sedan 2009
 • Tidigare anställningar: bl.a. direktör för affärsverksamheten i Mellan- och Östeuropa, Corus Ltd; marknadsförings- och anskaffningsdirektör och områdeschef för Mellaneuropa, Ruukki Construction (Rautaruukki Abp)

Nina Mähönen

 • F. 1975, DI, produktionsekonomi
 • Trafikchef, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2006
 • Arbetat tidigare vid VR Transpoint som produktionsdirektör och planeringsdirektör samt med planeringsuppgifter i VR Track
 • Tidigare arbetserfarenhet från bland annat Vägverket (nuvarande Destia) och Tammerfors tekniska universitet 

Erkka Repo

 • F. 1970, EM
 • Ekonomidirektör (CFO), VR-Group Ab 
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2021
 • Arbetat tidigare som direktör ansvarig för UPM:s ekonomi

Topi Simola 

 • Född 1976, EM
 • Direktör för passagerartrafiken, VR-Group Ab
 • Har verkat som direktör för passagerartrafiken inom VR-koncernen sedan 2019 samt åren 2011–2017 som koncernens utvecklingsdirektör och närtrafikchef
 • Har tidigare arbetat bl.a. som verkställande direktör för Cabonline Finland samt som företagsledningens konsult vid Accenture och Synergy (KPMG)

Kimmo Soini

 • F. 1958, DI
 • Underhållsdirektör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2013
 • Tidigare anställningar: diverse chefspositioner, Finnair

Tatu Tuominen

 • F. 1969, PM
 • Kommunikationsdirektör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2018
 • Tidigare anställningar: direktör för kommunikation och samhällsrelationer, Telia; uppgifter vid utrikesministeriet och kommunikationsministeriet.

Taru Uotila

 • F. 1970, OTK, LL.M (Bruges)
 • Direktör för juridiska ärenden, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2013 som jurist och från och med 2017 som direktör för juridiska ärenden
 • Tidigare erfarenhet av advokatbyrå, hos Fortum Abp samt GE Healthcare