Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för VR-Group behandlar strategier som berör VR-Groups verksamhet och andra betydande ärenden samt viktigare dagliga funktioner och operativa beslut.

Ledningsgruppen samlas vanligtvis en gång i veckan, och VR-Group Ab:s verkställande direktör fungerar som ordförande för ledningsgruppen.

Verkställande direktören sköter koncernens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören väljs och avskedas av bolagets styrelse, som även bestämmer lönen.

Rolf Jansson, ordförande

 • Född 1969, DI och EM
 • Verkställande direktör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2009
 • Tidigare anställningar: direktör, VR Transpoint; verkställande direktör, Nordea Corporate Finance; konsult, Booz Allen Hamilton
 • styrelsemedlem, NRC Group
 • styrelsemedlem, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
 • styrelsemedlem, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta
 • styrelsemedlem, East Office of Finnish Industries
 • styrelsemedlem, Sarlin Group Oy
 • styrelsemedlem, Freight One Scandinavia

Ilkka Heiskanen

 • f. 1984, DI, produktionsekonomi
 • Strategi- och utvecklingsdirektör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2009
 • Tidigare anställningar: produktionschef och planeringschef, VR Transpoint; utvecklingsuppgifter inom affärsverksamhet, VR Transpoint och VR Group; företagsledningskonsult, Bain & Company och Booz Allen Hamilton

Marko Hyvärinen

 • Född 1969, DI och EM
 • CFO, VR-Group Ab
 • Började som CFO vid VR-koncernen 2017. Före utnämnandet till CFO, styrelsemedlem vid VR-Group Ab
 • Tidigare anställningar: finansråd, statsrådets kansli; CFO (tidigare utvecklingschef), FIM Abp; direktör, Concordia Capital Ab; direktör, Nordea Corporate Finance; analytiker, Merril Lynch

Martti Koskinen

 • Född 1957, ingenjör
 • Direktör, VR Transpoint
 • Försäljnings- och marknadsföringsdirektör för VR Transpoint sedan 2009
 • Tidigare anställningar: bl.a. direktör för affärsverksamheten i Mellan- och Östeuropa, Corus Ltd; marknadsförings- och anskaffningsdirektör och områdeschef för Mellaneuropa, Ruukki Construction (Rautaruukki Abp)

Timo Koskinen

 • Född 1968, VH
 • Personaldirektör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2004
 • Tidigare anställningar: personaldirektör, VR Aktiebolag och VR-Group; jurist, Elisa

Kimmo Soini

 • Född 1958, DI
 • Underhållsdirektör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2013
 • Tidigare anställningar: diverse chefspositioner, Finnair

Tatu Tuominen

 • Född 1969, PM
 • Kommunikationsdirektör, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2018
 • Tidigare anställningar: direktör för kommunikation och samhällsrelationer, Telia; uppgifter vid utrikesministeriet och kommunikationsministeriet.

Taru Uotila

 • F. 1970, OTK, LL.M (Bruges)
 • Direktör för juridiska ärenden, VR-Group Ab
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2013 som jurist och från och med 2017 som direktör för juridiska ärenden
 • Tidigare erfarenhet av advokatbyrå, hos Fortum Abp samt GE Healthcare

Topi Simola 

 • F. 1976, EM
 • Direktör för passagerartrafiken, VR-Group Ab
 • Har verkat som direktör för passagerartrafiken inom VR-koncernen sedan 2019 samt åren 2011–2017 som koncernens utvecklingsdirektör och närtrafikchef
 • Har tidigare arbetat bl.a. som verkställande direktör för Cabonline Finland samt som företagsledningens konsult vid Accenture och Synergy (KPMG)