Värderingar, strategi och vision

Våra tjänster utgår från kunden och produceras på ett ansvarsfullt sätt.

Vår grundläggande uppgift är att erbjuda våra kunder högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster.

Vi svarar på våra kunders behov genom att erbjuda tjänster inom infrastrukturbyggande som täcker projektets hela livscykel.

Vår hemmamarknad är Finland och Ryssland.

Värderingar

All vår verksamhet styrs av fem värderingar:

  • Verksamheten utgår från kunden
  • Säkerhet och ansvar
  • Framgång tillsammans
  • Målinriktning
  • Förnyelse

Strategi

Vår strategi består av fyra delområden:

  • Konkurrenskraft
  • Tillväxt
  • Kundorientering
  • Välfungerande grund

I VR Group är ansvar en del av koncernstrategin. Det är en aspekt som man alltid tar hänsyn till när man fattar strategiska beslut. Läs mer om ansvaret här.

Vision

VR Groups vision är att vara Finlands ledande serviceföretag inom resande, logistik och infrastrukturbyggande. Tjänsterna utgår från kunden och produceras på ett ansvarsfullt sätt.

VR Group strävar efter sin vision med hjälp av en strategi där fokus ligger på konkurrenskraft, tillväxt och kundorientering samt på att de grundläggande faktorerna ska vara i ordning.