12 kaunotarta saa uuden kodin

VR lahjoittaa 12 höyryveturia Haapamäen museoveturiyhdistykselle 20. huhtikuuta. Lahjoitus on yksi VR:n 150-vuotisjuhlien tapahtumista, ja sillä edistetään vanhan rautatiekulttuurin säilymistä Suomessa. Luovutettavat veturit sijaitsevat jo Haapamäen höyryveturipuistossa. Lahjoitus tapahtuu luovuttamalla veturien omistuksen osoittava lahjoituskirja Haapamäen museoveturiyhdistykselle. VR:n puolelta lahjoituksen luovuttaa yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu . Lahjoituksen vastaanottavat puheenjohtaja Kimmo Alanko ja sihteeri Jouko Sakari Järvinen Haapamäen museoveturiyhdistyksestä. Höyryvetureita eri vuosikymmeniltä Nyt lahjoitettavat veturit poistettiin käytöstä 1970-luvulla ja siirrettiin armeijan kriisivarastoon. Kriisivarastoinnista luovuttiin seuraavalla vuosikymmenellä, jolloin veturit siirrettiin perustettuun Haapamäen Höyryveturipuistoon. Haapamäen museoveturiyhdistys ry aloitti mm. vetureiden 1020, 1082, 1136 ja 789 kunnostamisen, jotka kaikki ovat nyt liikennekelpoisia tai lähes kunnostettuja liikenteeseen. Nyt kun yhdistys saa veturit omistukseensa, niiden kunnostaminen ja käyttö helpottuu huomattavasti, sillä museovetureilla on tarkat määräykset liikennöinnin, omistuksen ja hallinnan suhteen. Lahjoitettavien veturien sarja- ja tyyppinumerot ovat: sarja VR1 numerot 666, 753 ja 789 sarja Hr1 numerot 1014, 1019 ja 1020 sarja Tr1 numerot 1082, 1092 ja 1093 sarja Tk3 numerot 1135,1136 ja 1139

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu