Helsingin päärautatieasema

Helsingin päärautatieaseman uudistukset houkuttelevat uusia kävijöitä – aseman arvostus lisääntynyt entisestään

Päärautatieaseman käyttäjien keskuudessa toteutetun haastattelututkimuksen vastaajista 99 % pitää aseman parhaana puolena rakennuksen upeaa arkkitehtuuria. Seuraavaksi eniten kiiteltiin positiivisesti kehittyneitä palveluja.

Päärautatieaseman uudistushanke on nostanut entisestään aseman arkkitehtuurin arvostusta, ja samalla uudistunut palvelutarjonta on houkutellut uusia asiakkaita asemalle. Keväällä 2021 valmistuneiden muutosten jälkeen asemalle rakennetaan nyt odotettuja uusia matkatavarasäilytystiloja ja wc-tiloja. Nämä valmistuvat vuoden loppuun mennessä päärautatieaseman länsisiipeen.

Päärautatieaseman kehityshanketta ja asiakkaiden odotuksia aseman kehityksestä on tutkittu asiakastutkimuksin ja nyt oli sopiva aika uusia vuonna 2019 kesällä tehty tutkimus.

VR Groupin kiinteistöyksikön hankepäällikkö Jani Jääskeläinen ottaa haastattelukyselyn tulokset vastaan tyytyväisenä. Hän toteaa vastausten antavan tärkeän vahvistuksen näkemykselle, että Helsingin päärautatieasemalla vuonna 2018 käynnistetty kokonaisvaltainen kehityshanke etenee oikealla kurssilla.

- Kehityshankeen pyrkimyksenä on alusta alkaen ollut nostaa päärautatieasema myös toiminnoiltaan, palveluiltaan sekä viihtyisyydeltään ikonisen arkkitehtuurihelmen arvon mukaiselle tasolle.

Nyt tehty seurantatutkimus on jatkoa vuonna 2019 toteutetulle ensimmäiselle tilannekatsaukselle. Muutos kävijäkokemuksessa palvelujen uudistuessa on selkeä. Lähtötilanteessa ajanviettoa Päärautatieasemalla ei nähty lainkaan vaihtoehtona, kun 2022 monet näkivät voivansa hyvinkin jäädä asemalle kahville tai ruokailemaan.

- Tilanne on muuttunut erityisesti ravintola- ja kahvilatarjonnan päivittymisen myötä. Viimeisimpänä esimerkkinä hienosti asiakkaansa löytäneistä uusista tulokkaista ovat keväällä avatut Olivia ja Cafe Eliel terasseineen, Jani Jääskeläinen toteaa.

Muissa kuin junamatkustusaikeissa Päärautatieasemalla käy tutkimuksen mukaan kuukausittain reilu kolmannes kävijöistä. Määrän voi odottaa kasvavan jatkossa, sillä joka neljäs haastatelluista arvioi myös asioivansa jatkossa asemalla nykyistä useammin.

Kehitystyö jatkuu hyväksi havaitulla polulla

Koko Päärautatieaseman jaksottain läpikäyvässä kehityshankkeessa ollaan nyt jotakuinkin puolivälissä. Seuraavana suunnitelmissa ovat Kioskihallin tilat sekä aikoinaan olympialaisia varten suunniteltu entinen Pullmanin ravintolatila.

- Laajassa yhteistyössä tehty hanke on edennyt hienosti ja aseman ovat löytäneet aivan uudet käyttäjät, mutta satavuotias Steissi pitää sisällään edelleen suunnattomasti hyödyntämätöntä potentiaalia, Jani Jääskeläinen vakuuttaa.

- Hankkeen edetessä vastaamme kehittyvän palvelutarjonnan ohella entistä paremmin myös kyselyssä esiin nousseisiin toiveisiin matkatavaroiden säilytystilan ja istumapaikkojen suhteen. Myös yleisten wc-tilojen määrä tulee kasvamaan. Molemmilla palveluilla on asemalla suuri kysyntä, joka korostuu erityisesti kesän lomakauden aikana, kun matkailijoita on entistä enemmän liikkeellä.

Tutkimus toteutettiin juhannusviikolla 2022 haastattelemalla henkilökohtaisesti paikan päällä 150 Päärautatieaseman kävijää. Tilannekatsauksen toteutti VR Groupin toimeksiannosta Miltton Oy.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu