HSL muuttaa junaliikenteen tarkastusmaksujen peruutuskäytäntöä

HSL muuttaa joukkoliikenteen tarkastusmaksun peruutuskäytäntöä junissa 1.1.2012. Muutos koskee VR:n junalippuja. Voimassa olevan lipun esittäminen jälkikäteen on mahdollista ainoastaan HSL:n tarkastusmaksutoimistossa Helsingin päärautatieasemalla. Vaihtoehtoisesti asiakas voi vaatia kirjallisesti oikaisua maksuun HSL:ltä. Oikaisuvaatimusohjeet löytyvät tarkastusmaksun kääntöpuolelta. Välttyäkseen tarkastusmaksulta matkustajalla tulee aina olla mukanaan voimassaoleva matkalippu. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta ei velvoita HSL:ää peruuttamaan tarkastusmaksua jälkikäteen, vaikka matkustaja esittää voimassa olevan henkilökohtaisen kausilipun. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun saanut matkustaja voi hakea oikaisua tarkastajan päätökseen 14 päivän kuluessa tarkastusmaksun määräämisestä. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa suoraan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL). Oikaisupyyntöä ei voi jättää rautatieasemalle edelleen toimitettavaksi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kirjeitse tai sähköpostitse; ohjeet ja yhteystiedot ovat tarkastusmaksun kääntöpuolella. Tarkastusmaksu ja oikaisuvaatimuksen käsittely perustuu joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettuun lakiin (469/1979).

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu