HSL tiedottaa: HSL neuvottelee uudesta siirtymäkauden sopimuksesta VR:n kanssa

Helsingin seudun liikenteen tiedote 10.2.2015

HSL neuvottelee VR:n kanssa uudesta lähijunaliikenteen sopimuksesta siirtymäkaudelle vuosille 2016 – 2021 ennen kilpailutetun liikenteen alkamista. Neuvottelujen pohjana on VR:n HSL:lle toimittama tarjous, joka tuottaisi merkittäviä säästöjä ja nopeuttaisi vanhan kaluston poistumista kesään 2017 mennessä.

Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyisi kolmella vuodella eteenpäin. Uusi sopimus VR:n kanssa korvaisi nykyisen huhtikuusta 2016 alkaen ja kestäisi kesään 2021, jolloin kilpailutettu liikenne alkaisi.

Mikäli neuvottelut eivät johda HSL:n tavoitteiden mukaiseen aiesopimukseen huhtikuun loppuun mennessä, lähijunaliikenteen tarjouskilpailun valmistelu jatkuu suunnitellulla aikataululla. Tällöin kilpailutettu liikenne käynnistyy kesäkuussa 2018.

VR:n ehdotus tuottaisi HSL:lle reilun viiden vuoden sopimuskaudella yhteensä noin 30 miljoonan euron säästön nykyhintatasoon verrattuna. Säästö on samansuuruinen kuin HSL:n arvioimat kilpailutuksen tuomat hyödyt: 15 prosentin hinnanlasku nykytasosta. VR:n tarjous on luonteeltaan kiristyvä eli suurimmat taloudelliset hyödyt syntyvät sopimuskauden loppupuolella.

”Siirtymäkauden sopimus voi tarjota kilpailutuksen hyödyt HSL:n matkustajille aikaistetulla aikataululla. Pidempi valmistautumisaika myös alentaa riskejä. Jos kilpailutus toteutetaan vasta rataverkon, liikenteenhoidon ja lippujärjestelmän muutosten jälkeen, olosuhteet mahdollisille tarjoajille ovat nykyistä vakaammat”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

HSL:n tavoitteena on, että VR:n junaliikenteen täsmällisyys, turvallisuus ja asiakaspalvelu säilyvät uudessa sopimuksessa korkealla tasolla. Saatavat säästöt vähentävät osaltaan lipun hintojen korotuspaineita. Junien liikennöintiin sopimuksella ei ole vaikutusta. Uudessa sopimuksessa VR on lisäksi valmis sitoutumaan muutoksiin, jotka edistävät jatkossa kilpailun toteutumista. Yhtenä esimerkkinä on Ilmalan varikon käytön avaaminen myös muille toimijoille.

”VR:n tarjous on hyvä esimerkki siitä, miten HSL:n toimet kilpailun avaamiseksi tuottavat jo nyt konkreettisia hyötyjä matkustajille ”, Rihtniemi sanoo.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu