HSL tiedottaa: HSL valmistautuu lähijunaliikenteen kilpailutukseen siirtymäkauden sopimuksella VR:n kanssa

HSL:n hallitus antoi valtuutuksen solmia VR:n kanssa uuden sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta HSL-alueella. VR:n hallitus päättää sopimuksesta ensi viikolla. Sopimus on siirtymäkauden sopimus, jonka aikana osapuolet valmistautuvat lähijunaliikenteen kilpailutukseen. Vuosi sitten solmitun aiesopimuksen mukaisesti uusi sopimus merkitsee HSL:lle yli 30 miljoonan euron säästöjä. Viisi vuotta kestävä sopimus astuu voimaan 1.4.2016 ja päättyy 26.6.2021.

“Olemme nyt hyvällä tiellä lähijunaliikenteen kilpailutuksessa. Tavoitteena on, että HSL:n hallitus voi päättää lähijunaliikenteen tarjouskilpailumenettelyn käynnistämisestä, toteutusmallista ja aikataulusta vuoden 2017 lopussa tai 2018 alussa”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Siirtymäkauden sopimuksella VR vastaa HSL-alueen sisäisen lähijunaliikenteen operoinnista ja junien kunnossapidosta. Sopimuksen kustannustaso laskee noin 10 prosentilla. Vanhat VR:n omistamat lähijunat poistuvat käytöstä HSL-liikenteessä kesään 2017 mennessä, jolloin uusi yhteensä 81 junayksikön Sm5-kalusto on saatu kokonaan liikenteeseen.

Tällä hetkellä Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy omistaa Sm5-junat, jotka HSL vuokraa lähijunaliikenteen käyttöön. Sopimuskauden päätyttyä junat on mahdollista luovuttaa saumattomasti tarjouskilpailun voittaneen operaattorin käyttöön. VR on tällä hetkelle yksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkaista. VR sitoutuu nyt esisopimuksella omistamiensa junakalustoyhtiön osakkeiden myymiseen muille osakkaille eli omistajakunnille (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen).

Myös varikkotoimintojen osalta pyritään vastaavaan toimintamalliin, jotta uusien liikennöitsijöiden tulo lähijunaliikenteeseen onnistuisi sujuvasti. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja VR-Yhtymä Oy:n kiinteistöyksikkö solmivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuoteen 2034 asti lähiliikenteen junien kunnossapitoa varten. Ilmalan varikolla toteutetaan ennen sopimuskauden päättymistä 2021 Sm5-junien kunnossapitoon käytettävien tilojen eriyttäminen VR:n varikkotoiminnoista.

HSL ja VR-Yhtymä Oy allekirjoittivat aiesopimuksen 18.5.2015 HSL:n ostaman lähijunaliikenteen suorahankintasopimuksesta. Huhtikuussa voimaan tuleva siirtymäkauden sopimus tarkoittaa kolmen vuoden lykkäystä alkuperäiseen kilpailutusaikatauluun, mutta siinä on määritelty siirtymäkauden menettelyt, jotka edistävät avoimen tarjouskilpailun tasapuolista valmistelua ja hallittua toteutusta. HSL on selvittänyt, että myöskään EU:n palvelusopimusasetus ei aseta esteitä siirtymävaiheen suorahankintasopimuksille.

Uusi sopimus vahvistaa HSL:n roolia liikenteen järjestävänä viranomaisena, ja toisaalta selkeyttää VR:n velvoitteita palvelu- ja laatutason toteuttamisessa. HSL ja VR tekevät jatkossa tiiviimpää yhteistyötä liikenteen suunnittelussa ja ratakapasiteetin tilaamisessa. HSL-alueen liikenteen lisäksi sopimukseen sisältyy väliaikainen Siuntion Y-junien liikennöinti vuoden 2017 loppuun saakka. HSL ja VR jatkavat myös nykyistä käytäntöä lippujen yhteiskäyttöisyydestä kaikissa lähijunissa HSL-alueen sisällä ainakin vuoteen 2019 saakka.

Liikenteen tuotannon näkyvin muutos koskee VR:n henkilöstöä. Lipunmyynti päättyy junissa vuoden 2016 lopussa. Kesään 2017 mennessä käyttöön tulee toimintamalli, jossa pareina junissa kiertävien lähijunakonduktöörien tehtävänä on asiakaspalvelu, matkalippujen tarkastaminen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen näkyvyydellä. Jos lähijunaliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kilpailutuksen myötä vuonna 2021, HSL:n liikenteessä työskentelevä VR:n henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella uuden liikennöitsijän palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Tiedote HSL:n sivuilla.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu