HSL tiedottaa: Matkustajat kokevat lähijunaliikenteen turvalliseksi

HSL ja VR selvittivät lähijunaliikenteen koettua turvallisuuden tunnetta kyselytutkimuksella 12.3.–1.4.2015. Tutkimuksen perusteella lähijunaliikenteen turvallisuus on hyvällä tasolla.

Tutkimuksen mukaan 93 prosenttia matkoista sujuu ilman järjestyshäiriöitä. Myös kokemus turvallisuudesta on hyvä: vastaajista 87 prosenttia koki olonsa turvalliseksi lähijunissa ja 86 prosenttia pysäkeillä ja asemilla. Turvallisuuden lisäämiseksi juna-asemille toivottiin muun muassa lisää vartiointia ja valaistusta. Turvallisuus koettiin parhaimmaksi rantaradalla ja heikoimmaksi pääradalla. Rataosuuksien välinen ero ei kuitenkaan ollut suuri.

”On hienoa, että turvallisuuden hyväksi tehty pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa tulosta ja näkyy myös matkustajille”, HSL:n Liikennepalvelut-osaston johtaja Reijo Mäkinen toteaa. ”Tavoitteena on jatkossakin taata matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus joukkoliikenteessä mm. valvontaa ja koulutusta lisäämällä.”

Tutkimuksessa matkustamista ilmoitti turvallisuussyistä välttävänsä noin joka kymmenes matkustaja. Vastaajien mukaan turvallisuuden tunnetta parantaa etenkin aktiivinen henkilökunta. Vartijoiden lisääntynyttä näkyvyyttä pidettiin hyvänä, ja henkilökunnan läsnäolon koettiin nostavan turvallisuuden tunnetta.

”Matkustajaturvallisuuden tärkeä osa on konduktöörien näkyvyys lähijunaliikenteessä, ja panostamme siihen tulevaisuudessakin. Junahenkilökunta yhdessä uuden kaluston kanssa takaavat hyvän turvallisuustason junissa,” VR:n lähiliikennejohtaja Topi Simola sanoo.

HSL:n ja VR:n kyselyyn kutsuttiin vastaajia jakamalla QR-koodilla ja linkillä varustettuja kutsukortteja lähijunaliikenteessä eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Tutkimus keräsi vajaan kolmen viikon aikana yli 2 700 vastausta.

Mielikuvat turvallisuudesta ovat heikompia

HSL:n ja VR:n yhteistutkimuksen rinnalla teetettiin Taloustutkimus Oy:llä nettipaneeli lähijunaliikenteen turvallisuudesta. Tutkimus oli sisällöltään lähes samanlainen kuin HSL:n ja VR:n tutkimus, mutta vastaajat poimittiin satunnaisesti HSL:n jäsenkuntien asukkaista. Paneelissa selvitettiin siis myös sitä, millaisia mielikuvia lähijunaliikenteen turvallisuudesta on henkilöillä, jotka eivät käytä lähijunia. Matkustuskokemuksen perusteella tutkimukseen vastasi 1 006 panelistia ja mielikuvan perusteella 223.

Paneeliin vastanneet lähijunaliikenteen matkustajat kokivat turvallisuuden hyväksi, mutta pelkän mielikuvan perusteella vastanneet pitivät lähijunaliikenteen turvallisuustilannetta heikompana. Vain 50 prosenttia mielikuvan perusteella vastanneista uskoi matkojen sujuvan ilman järjestyshäiriöitä. Lisäksi näistä vastaajista lähijunaliikennettä piti turvallisena 62 prosenttia ja pysäkkejä ja asemia 47 prosenttia. Näin ollen lähijunia käyttävät kokevat ne turvallisemmaksi kuin ne, jotka vastasivat vain mielikuvan perusteella. Mielikuvan perusteella vastanneet henkilöt eivät kuitenkaan ilmoittaneet välttävänsä lähijunalla matkustamista turvallisuussyistä enempää kuin aktiiviset matkustajat.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu