Jokainen junamatka on ilmastoteko - aivan kaikki Suomen matkustajajunat kulkevat jatkossa hiilineutraalisti

Juna on jatkossakin ylivoimaisesti ympäristöystävällisin kulkumuoto: VR:n junista 95 prosenttia kulkee puhtaasti vesivoimalla tuotetulla sähköllä. Rataverkon sähköistämättömyyden vuoksi kiskobussien ja Kolarin yöjunien reiteillä ei ole kuitenkaan mahdollista ajaa uusiutuvalla sähköllä. Nyt VR on päättänyt kompensoida näiden reittien polttoainepäästöt, jotta jatkossa jokainen Suomessa taitettu junamatka on hiilineutraali. Koska junamatkustamisen suosio on jatkuvassa, vahvassa kasvussa, ovat myös sen positiiviset vaikutukset ilmastolle erittäin merkittävät.

Vuodesta 2016 kotimaan kaukojunissa tehtyjen matkojen määrät ovat kasvaneet 24 % ja matkustetut kilometrit yli 33 %. Matkustajamme ovat valinneet ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon ja jatkossakin me haluamme mahdollistaa sen, jokaisella kilometrillä. Viime vuonna kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yli 13,5 miljoonaa matkaa ja tänä vuonna määrän odotetaan nousevan yli 14 miljoonaan. Kasvua olemme nopeuttaneet edullisilla, merkittävästi lasketuilla hinnoilla, lisääntyneellä vuorotarjonnalla ja nopeutuneilla matka-ajoilla.  

”Junamatkustaminen tuottaa selvästi vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Joka kerta kun asiakkaamme valitsevat kulkuneuvokseen junan, he pienentävät matkustamisensa hiilidioksidipäästöjä noin 98 % yksityisautoiluun verrattuna. Valitsemalla junan he ovat siis matkustamillaan kilometreillä säästäneet tänä vuonna kaikissa kotimaassa kulkevissa kauko- ja lähijunissa yhteensä yli 300 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia autoon verrattuna - se on valtava luku.  Junamatkustamisen valitseminen on yksi helpoimmista ilmastoteoista, mutta sillä on valtava vaikutus”, VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola sanoo. 

Kiskobussien ja Kolarin yöjunien kulkemat rataosuudet ovat joko kokonaan tai osittain sähköistämättömät, joten reiteillä joudutaan käyttämään dieseliä polttoaineena hyödyntävää kalustoa. VR ei kuitenkaan halua jäädä odottamaan rataverkon uudistamista, vaan on päättänyt kompensoida polttoaineiden kasvihuonepäästöt, jotta jokainen junan valinnut saisi kotimaassa hiilineutraalin matkan. Päästöt on laskettu GHG-protokollan mukaisesti. Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard on maailman laajimmin organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan käytetty standardi.

”Hanko-Karjaa-rataosan sähköistämisestä on jo tehty päätös, ja toivomme, että tulevaisuudessa loputkin rataosat sähköistetään. Ratahankkeet ovat kuitenkin hitaita ja me halusimme toimia ilmastoystävällisemmän junamatkustamisen hyväksi jo nyt, koska asiakkaamme ovat valinnoillaan osoittaneet, että he haluavat meiltä näitä palveluita. Matkustajaliikenteestä syntyvien väistämättömien päästöjen kompensoiminen on tällä hetkellä nopein ja paras keino varmistaa, että juna on edelleenkin ylivoimaisesti vihrein mahdollinen kulkumuoto”, Simola jatkaa.

Päästökompensaatio osa isompaa matkaa

Nyt päätetty kompensaatio on tarkoitus toteuttaa yritysten ilmastovaikutusten hallintaan erikoistuneen Nordic Offsetin kautta investoimalla päästöjä vähentäviin ja hiilinieluja lisääviin Gold Standard -sertifioituihin vapaaehtoisen päästökaupan projekteihin. Lisäksi VR kompensoi myös kaiken Suomessa kulkevissa junissa käytetyn sähkön ja dieselin tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Tämä päästöhyvitys on osa VR:n jatkuvaa ympäristötyötä ja vastuullisuusohjelmaa. VR on sitoutunut päästöjen vähentämiseen parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvan energian osuutta ja minimoimalla päästöt koko arvoketjussaan.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu