Juhannuksen junaliikenne pyritään hoitamaan normaalisti laittomasta työnseisauksesta huolimatta

Tiedotusvälineistä saadun tiedon mukaan VR:n sähkölaitteista vastaavia työntekijöitä edustava Rautatieläisten liiton osasto 73 suunnittelee mielenilmausta keskiviikoksi tai torstaiksi. Juhannuksen junaliikenteessä saattaa esiintyä häiriöitä. Mahdollisesta työnseisauksesta huolimatta VR pyrkii hoitamaan juhannusliikenteen normaalisti. Ajantasaiset tiedot liikenteestä löytyvät VR:n nettisivuilta www.vr.fi = Liikennetiedotteet. VR pahoittelee mahdollisen työnseisauksen aiheuttamaa häiriötä juhannuksen viettoon lähtevien matkasuunnitelmiin. VR vaatii ammattiosastoa peruuttamaan suunnitellun työnseisauksen. Kyse on yhden ammattiosaston yksipuolisista toimista. VR:n ja Rautatieläisten liiton välinen asentajia koskeva työehtosopimus on voimassa, joten kyseessä on laiton työtaistelutoimi. VR noudattaa voimassaolevaa työehtosopimusta ja edellyttää kaikkien osapuolten toimivan hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan. Rautatieläisten liitto on ilmoittanut tukevansa työrauhan ylläpitämistä. Osasto 73 ilmoitti mielenilmaisusta alun perin 8.6., ja peruutti sen kirjallisesti 10.6. Uutta ilmoitusta mielenilmaisusta tai muista työtaistelutoimista ei ole annettu työnantajalle.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu