Junalauttaliikenne Turun ja Tukholman välillä loppuu

Turun ja Tukholman välinen junalauttaliikenne loppuu vuodenvaihteessa, kun VR-konserni ja ruotsalainen Green Cargo luopuvat SeaRail-liikenteestään. Pääsyynä ovat kuljetusten pienentyneet volyymit ja heikko kannattavuus. SeaRail Oy on tarjonnut junalauttakuljetuksia 20 vuoden ajan. Suomesta Ruotsiin on liikennöity suoraan junavaunuilla Turun junalauttasataman kautta tai katkaistuina kuljetuksina myös muista Suomen satamista. Kustannustason nousu sekä erot Suomen ja Ruotsin rautatiejärjestelmissä ovat vaikeuttaneet toiminnan laajentamista ja kannattavuuden parantamista. Jatkossakin rautateiden rooli Itämeren ylittävässä tavaraliikenteessä säilyy esimerkiksi osana konttikuljetusten ketjua. – VR-konsernin tavoitteena on kehittää eri kulkumuotojen yhteistyöhön perustuvia kuljetuksia. Rautatiekuljetusten kannattavuuden ehto ovat riittävän suuret kuljetuserät, toteaa logistiikkadivisioonan johtaja Erik Söderholm. VR-konserni ja Green Cargo, jotka omistavat SeaRail-yhtiön puoliksi, luopuvat liikenteestä yhteisellä päätöksellä. Suomessa SeaRail työllistää yksitoista henkilöä, joita koskevat yt-neuvottelut on aloitettu. Ne pyritään saamaan päätökseen marraskuun aikana.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu