Junaliikenne maaliskuussa alkuvuotta täsmällisempää

Sekä VR:n matkustajajunat että VR Transpointin tavarajunat kulkivat maaliskuussa täsmällisemmin kuin tammi-helmikuussa. Helsingin aamuruuhkassa sattunut sähköratavaurio aiheutti myöhästymisiä maaliskuun alussa.

VR:n kaukojunat kulkivat maaliskuussa selvästi helmikuuta täsmällisemmin. Kaukojunista 90,2 % saapui määräasemalleen ajallaan, kun vastaava luku oli helmikuussa 83 %. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 3,1 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia. Peruutetut vuorot luetaan myöhästyneiksi.

Myös lähijunaliikenteen täsmällisyys parani ja oli maaliskuussa 92,3 %. Helmikuussa täsmällisesti kulki 91,4 % junista. Lähijunien myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 2,3 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Tavaraliikenteen junat liikennöivät maaliskuussa hyvin aikataulussaan. Tavarajunista 94,0 % kulki täsmällisesti, kun vastaava luku helmikuussa oli 88,9 %. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia.

Sähköratavaurio seisautti liikenteen Helsingissä

Sähköratavaurio Helsingin ratapihalla seisautti junaliikenteen 3.3. aamuruuhkassa reilun tunnin ajaksi. Tästä seurasi merkittäviä myöhästymisiä ja junavuorojen perumisia. Häiriö vaikutti kaluston ja henkilöstön kiertoon koko päivän ajan, ja kerrannaisvaikutukset ulottuivat myös muualle Suomeen.

Maaliskuussa junaliikenteen täsmällisyyteen vaikuttivat myös kalusto- ja ratalaiteviat. Radan kunnosta johtuvat ylimääräiset nopeusrajoitukset aiheuttivat paikoin myöhästymisiä kaukojunille.

VR ajaa noin noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa. Lähijunia kulkee noin 900, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla. VR Transpointin kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.

VR-konserni tekee täsmällisyystyötä yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa. VR vastaa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto.

Ajankohtaista liikennetilannetta voi seurata VR:n verkkosivujen liikennetiedotteista. Junat kartalla -palvelu puolestaan näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla, ja palvelu on saatavilla myös mobiilisovelluksena.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu