Junaliikenteen ohjauspalvelut siirtyvät Finrail-osakeyhtiöön

Junaliikenteen ohjauspalvelut siirtyvät 1.1.2013 perustettavaan Finrail Oy:öön. Finrail on VR-Yhtymä Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka toimitusjohtajaksi on nimitetty aiemmin divisioonajohtajana VR-Yhtymässä toiminut Pertti Saarela. - VR-konsernille on tärkeää saada hyödynnettyä Pertti Saarelan monipuolinen kokemus ja osaaminen tässä muutoshankkeessa, toteaa toimitusjohtaja Mikael Aro. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta koko ohjauspalvelun henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen seurauksena uuteen yhtiöön. Muutos ei vaikuta liikenteenohjauksen käytäntöihin eikä junien kulkuun. Liikenteenohjauksen yhtiöittäminen on ensimmäinen askel suunnitelmassa, jolla puretaan toiminnon riippuvuus VR-konserniin seuraavien kahden vuoden kuluessa. Lopputuloksena Finrail irrotetaan VR-konsernista suoraan valtion omistajaohjauksen alaiseksi yhtiöksi. Yhtiön on tarkoitus irrottaa lopullisesti VR-Yhtymästä vuonna 2015 tai 2016. Rataverkosta vastaava Liikennevirasto vastaa myös liikenteenohjauksesta. Liikennevirasto ostaa ohjauspalvelut kokonaisuudessaan VR-konsernilta. Uusi yhtiö tuottaa Liikennevirastolle junaliikenteen ohjauspalvelun lisäksi nykyiseen tapaan matkustajainformaatiopalvelua, liikennesuunnittelupalvelua ja junaturvallisuusasiantuntijapalvelua sekä liikenteenohjausjärjestelmiin liittyvää asiantuntijapalvelua. Yhtiöittämiseen liittyvistä asioista on keskusteltu säännöllisesti henkilöstön edustajien kanssa. Yhtiöittämiseen ei liity merkittäviä henkilöstövaikutuksia.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu