Junaliikenteen täsmällisyys hyvällä tasolla helmikuussa

VR:n kauko- ja lähiliikenteen junat sekä VR Transpointin tavarajunat kulkivat helmikuussa hyvin aikataulussaan.

Kaukojunista 92,5 prosenttia liikennöi helmikuussa täsmällisesti. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junien täsmällisyys puolestaan oli 96,1 %.

Kaukoliikenteessä junien myöhästymisraja on viisi minuuttia määräasemalla. Lähijunien myöhästymisraja on kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla.

Helmikuussa 1,7 % kaukojunista myöhästyi yli viisitoista minuuttia. Lähijunavuoroista 0,6 prosenttia oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Myös tavaraliikenteessä yllettiin hyvään täsmällisyystasoon: 93 prosenttia tavarajunista kulki aikataulussaan, kolmenkymmenen minuutin myöhästymisrajalla.

VR:n matkustajaliikenteessä kulkee vuorokaudessa kaikkiaan noin 300 kaukojunaa ja 900 lähijunaa. VR Transpoint ajaa päivittäin noin 360 tavarajunaa.

Tuloksellista yhteistyötä täsmällisyyden parantamiseksi

Kauko- ja lähiliikenteen junat kulkivat helmikuussa selvästi tammikuuta täsmällisemmin ja myös viime vuoden helmikuuta paremmin.

Lähijunien täsmällisyys koheni helmikuussa erityisesti pääradalla, jossa uusia kääntymisaikoja koskeva toimintamalli saatiin toimimaan sujuvammin.

Helmikuussa myös olosuhteet olivat suotuisat, eikä rataverkolla tai kalustossa ilmennyt merkittäviä täsmällisyyteen vaikuttavia ongelmia.

VR vastaa junien operoinnista ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta sekä ratatöistä vastaa Liikennevirasto.

VR-konserni on tehnyt jo vuosien ajan systemaattisesti töitä junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu