Junamatkailu täsmällistä marraskuussa

Junaliikenteen täsmällisyys säilyi hyvällä tasolla marraskuussa. Junaliikenne on sujunut täsmällisesti läpi syksyn ja kehittynyt positiivisesti viime vuoteen nähden. Kaukojunista 90,3 prosenttia saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella marraskuussa. VR:n oma täsmällisyystavoite on 90,0 prosenttia. Yli vartin myöhästyneiden kaukojunien määrä oli vain 2,0 prosenttia kaikista junista. Rataverkon liikenteenohjausjärjestelmän viat olivat suurin yksittäinen syy junaliikenteen myöhästymisiin marraskuussa. Junaliikenteen 90 prosentin täsmällisyys on eurooppalaisessa vertailussa hyvää tasoa. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen täsmällisyys oli marraskuussa 95,7 prosenttia, kun tavoite on 97,5 prosenttia. Kaupunkiraiteilla, joilla liikennöi vain lähijunia, täsmällisyys oli 97,4 prosenttia. Lähiliikenteen mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. Tavarajunien täsmällisyys oli 92,5 prosenttia, kun tavoite on 90,0 prosenttia. Tavaraliikenteen myöhästymisraja on 30 minuuttia. VR-konserni on varautunut tulevaan talveen monin keinoin. Kaluston kunnossapidossa on uusittu käytäntöjä. Helsingin ratapihan ruuhkaa helpotetaan uusilla liikennöintimalleilla. Kaukojunien aikatauluihin on lisätty pelivaraa. Häiriötilanteiden varalta on tehty erilaisia valmiussuunnitelmia. VR-konserni tiedottaa junien täsmällisyydestä kuukausittain. Matkustajaliikenteen asiakkaat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla osoitteessa www.vr.fi ja mobiilisti osoitteessa m.vr.fi. Nettisivuilla on myös uusi Junat kartalla -palvelu, josta näkee junien kulun Suomen kartalla reaaliaikaisesti

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu