Junassa on hyvä työskennellä

Juna valitaan työmatkoille hyvien kokous- ja neuvottelumahdollisuuksien takia. Tärkeimpiä perusteita junan valintaan on mahdollisuus käyttää matka-aika työskentelyyn. Tämä selviää VR:n yritysasiakkailleen teettämästä tutkimuksesta, joka toteutettiin tammikuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 1600 henkilöä eri puolilta yritysten organisaatioista.

Tutkimuksen mukaan noin kolmasosa yritysasiakkaista arvioi, että heidän yrityksensä tulee lisäämään junan käyttöä kuluvan vuoden aikana.

- Yhä useampi yritys suosii ensisijaisesti junaa kotimaan liikematkoilla, ja yritysten matkustuspolitiikassa junaan suhtaudutaan positiivisesti, myyntiryhmän päällikkö Minna Korhonen kertoo. 

Yksi merkittävimmistä syistä valita juna työmatkoille on hyvät työskentelymahdollisuudet junassa ja varsinkin erilliset neuvottelu- ja työskentelytilat saavat kiitosta. Työskentelyolosuhteiden paranemiseksi odotetaan Wlan-yhteyden kehittämistä edelleen sekä Ekstra-luokan konseptin uudistusta. Kokonaisuutena kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä palveluun, ja noin 40 prosenttia vastanneista suosittelisi junaa työ- ja liikematkustukseen. VR:n yritys- ja ryhmämyynnin asiakaspalveluun ollaan erittäin tyytyväisiä.

Yritysmatkustajat toivovat nykyistä enemmän heille suunnattuja edullisia tarjouksia, ja arvostavat konkreettisia ehdotuksia, joilla matkakustannuksissa voidaan säästää. VR tarjoaa yrityksille oman yritysverkkokaupan. Se koetaan helppokäyttöiseksi, ja sen toivotaan edelleen kehittyvän entistä joustavammaksi ja monipuolisemmaksi ostokanavaksi. Yritysasiakkaista yli 85 prosenttia ostaa junaliput yritysverkkokaupasta. Selkeänä kehityskohteena tutkimuksessa näkyivät lisäksi yritysasiakkaiden odotukset junien ravintolatuotteiden valikoimasta.

Asiakassuhteen hoitoon ja VR:n avainasiakasvastaaviin yritysasiakkaat ovat tyytyväisiä eikä toimintaan kohdistu mitään uusia merkittäviä odotuksia. Yhteistyöltä asiakkaat odottavat helppoutta, joustavuutta ja sujuvuutta.

Lisätietoa junien yrityspalveluista >>


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu