Junat kulkivat hyvin ajallaan marraskuussa

Junaliikenteen täsmällisyys oli hyvä marraskuussa. Täsmällisyys parani kauko-, lähi- ja tavaraliikenteessä yli kaksi prosenttiyksikköä viime marraskuun vastaavaan aikaan verrattuna.


Lähiliikenteessä junien täsmällisyys oli 94,9 prosenttia ja vuoroista vain 0,9 prosenttia oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- ja määräasemalla. Lähiliikenteen täsmällisyyttä pyritään jatkuvasti parantamaan liikennesuunnittelun ja rataverkon parannustöiden avulla yhteistyössä liikenneviraston kanssa. Marraskuussa ratatöitä oli vähän, mikä näkyi heti parempana täsmällisyytenä. VR ajaa noin 800 lähijunaa vuorokaudessa.


VR:n kaukojunista 89,7 prosenttia kulki täsmällisesti ja vain 4 prosenttia junista myöhästyi yli viisitoista minuuttia tai peruttiin. Myöhästymisraja on viisi minuuttia määräasemalla. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä paransi etenkin rataverkon väliaikaisten nopeusrajoitusten poistuminen Helsingin ja Tampereen väliltä. Täsmällisyyttä puolestaan heikensivät kuun lopulla Tampere-Jyväskylä välillä olleet häiriöt sähköradassa ja liikenteenohjausjärjestelmissä. VR ajaa noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa.


Tavaraliikenteen junat kulkivat aikataulussaan 92,5 prosenttisesti. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. VR Transpoint kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu