Junat lokakuussa lähes aikataulussaan

Junat ovat kulkeneet läpi syksyn lähes aikataulussaan. Junaliikenteen täsmällisyys on kehittynyt positiivisesti viime vuoteen nähden. VR on tehnyt paljon, jotta junaliikenne sujuisi hyvin talvellakin. Kaukojunista 88,3 prosenttia saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella lokakuussa. Parannusta edellisvuoden lokakuuhun on viisi prosenttiyksikköä. VR:n oma täsmällisyystavoite on 90,0 prosenttia. Yli vartin myöhästyneiden kaukojunien määrä oli lokakuussa 3,9 prosenttia kaikista junista. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen täsmällisyys oli lokakuussa 94,3 prosenttia, kun tavoite on 97,5 prosenttia. Lähiliikenteen mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. Tavarajunien täsmällisyys oli 93,3 prosenttia, kun tavoite on 90,0 prosenttia. Tavaraliikenteen myöhästymisraja on 30 minuuttia. Rataverkon liikenteenohjausjärjestelmän viat olivat suurin yksittäinen syy junaliikenteen myöhästymisiin lokakuussa. Kaukojunien valtakunnallista täsmällisyysprosenttia heikensivät merkittävästi rantaradan liikennehäiriöt, jotka johtuivat muun muassa liikenteenohjausjärjestelmän vioista ja ratatöistä. Rataverkosta, liikenteenohjausjärjestelmästä ja ratatöistä vastaa Liikennevirasto. VR-konserni on varautunut tulevaan talveen monin keinoin. Kaluston kunnossapidossa on uusittu käytäntöjä. Helsingin ratapihan ruuhkaa helpotetaan uusilla liikennöintimalleilla. Kaukojunien aikatauluihin on lisätty pelivaraa. Häiriötilanteiden varalta on tehty erilaisia valmiussuunnitelmia. VR-konserni tiedottaa junien täsmällisyydestä kuukausittain. Matkustajaliikenteen asiakkaat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla osoitteessa www.vr.fi ja mobiilisti osoitteessa m.vr.fi. Nettisivuilla on myös uusi Junat kartalla -palvelu , josta näkee junien kulun Suomen kartalla reaaliaikaisesti.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu