Junien pysähtyminen Lievestuoreella päättymässä

VR suunnittelee junien pysähtymisen päättymistä Lievestuoreella 11. elokuuta 2014 alkaen. Syynä on aseman erittäin vähäinen käyttö. Junaa käyttävien määrä Lievestuoreella on ollut noin kolme matkustajaa junaa kohti. Aseman käyttö on viime vuosina vähentynyt. Kymmenen vuoden aikana matkustajamäärät ovat pudonneet 25 prosenttia. Asemalla on pysähtynyt arkisin yhdeksän junaa, viikonloppuisin kahdeksan.

– Ymmärrämme junaa käyttävien harmin palvelun lakatessa. Olisimme toivoneet, että Lievestuoreella junan käyttö olisi lisääntynyt ja olisimme voineet jatkaa palvelua, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Ari Vanhanen. – Matkustajamäärien ollessa näin vähäiset katsomme, että muut kulkutavat palvelevat paremmin Lievestuoreella.

Elokuusta lähtien lähimmät junamatkustajia palvelevat asemat ovat Hankasalmi 16 kilometrin päässä ja Jyväskylä 25 kilometrin päässä. Yhdessä muiden liikennejärjestelyjen kanssa InterCity-junien matka-aikaa Tampereen ja Kuopion välillä saadaan lyhennettyä keskimäärin noin kymmenen minuuttia.

VR on tänään keskustellut asiasta Laukaan kunnanjohdon kanssa. VR haluaa käydä keskustelua asiasta nyt huhtikuussa, jotta ELY-keskuksella olisi aikaa mahdollisiin linja-autoyhteyksien muutoksiin. VR ei omista Lievestuoreella aseman rakennuksia tai maa- ja rata-aluetta.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu