Junien täsmällisyyttä parannetaan uusimalla aikatauluja

VR uusii junien aikatauluja täsmällisyyden parantamiseksi. Muutoksia tehdään sekä kaukoliikenteessä että pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Kaukoliikenteen aikataulut muuttuvat pääosin 31. lokakuuta, lähiliikenteessä jo 15. elokuuta. Kaukoliikenteessä aikataulut muuttuvat eniten rataosilla Tampere−Jyväskylä−Pieksämäki sekä Helsinki−Turku, jotka ovat herkimpiä myöhästelyille. Myöhästelyt Tampereen ja Pieksämäen välillä heijastuvat nopeasti myös muualle Suomeen. Pendolinojen aikatauluihin lisätään liikkumavaraa kaikkialla Suomessa, kun Pendolinon kallistusjärjestelmän tuomaa hyötyä ei enää oteta huomioon aikatauluissa. Kallistusjärjestelmä sallii nopeamman ajon myös kaarteissa. Muutoksen tarkoituksena on parantaa junien aikataulussa pysymistä erityisesti talvisin. Erityishuomiota Tampere−Jyväskylä-juniin Häiriöalttiilla Tampere−Jyväskylä−Pieksämäki-rataosalla kulkevien junien matka-aikoja kasvatetaan keskimäärin kymmenellä minuutilla 31. lokakuuta alkaen. Joidenkin yksittäisten junien matka-ajat pitenevät enimmillään 15 minuuttia ja toisten taas nopeutuvat joillakin minuuteilla riippuen siitä, kuinka junakohtaamiset saadaan sujuvasti järjestettyä yksiraiteisella rataverkolla. Helsingin ja Turun välisten kaukojunien aamun aikatauluihin tulee muutoksia jo 15. elokuuta yhtä aikaa lähiliikenteen muutosten kanssa. Muun muassa kahden aamulla Helsingin ja Turun väliä kulkevan Pendolinon matka-aika pitenee 10–15 minuuttia. Helsingin ratapihan ruuhkaa helpotetaan Helsingin ahtaan ratapihan ruuhkaa helpotetaan monin eri keinoin sekä lähi- että kaukoliikenteessä. Ongelmat Helsingin ratapihalla heijastuvat nopeasti koko Suomen junaliikenteeseen. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä aletaan käyttää entistä enemmän junien vakiokokoonpanoja, eli junista ei enää vähennetä vaunuja ruuhka-ajan ulkopuolella. Myös kaukoliikenteen IC2-junien eri vuoroja ajetaan jatkossa enemmän vakiokokoonpanoilla, ja joidenkin junien kääntymisaikoja asemilla pidennetään. Näin vähennetään vaihtotyötä ja vapautetaan tilaa ratapihalle. Lisäksi raiteidenkäyttöä suunnitellaan uudella tavalla niin, että Helsingin ratapihalla olisi vararaiteita häiriötilanteiden varalta. Helsingin ja Saunakallion välillä kulkevat G-junat lakkautetaan 15. elokuuta alkaen. Vuoroja on ollut arkipäivisin kuusi molempiin suuntiin. G-junat aloittivat liikennöinnin Kerava−Lahti-oikoradan valmistuttua, mutta niiden matkustajamäärät ovat jääneet alhaisiksi. Junavuorojen lakkauttamisen tarkoituksena on lisätä tilaa Helsingin ratapihalla. Helsingin ja Saunakallion välillä voi edelleen matkustaa H-junilla. Lähiliikennettä supistetaan joulun välipäivinä ja hiihtolomalla, kun matkustajamäärät ovat huomattavasti tavallista alhaisemmat. Näin vapautetaan kalustoa kunnossapitoa varten. Tampereelta Helsinkiin pääsee jatkossa aamuisin kahdella Pendolinolla neljän sijaan, mutta paikkatarjonta aamun junissa ei vähene muutoksen myötä. • Seitsemältä Helsinkiin lähtevä Pendolino tulee Jyväskylästä. Junaan on IC2-junayhteys Pohjanmaan suunnasta. • Kahdeksalta Helsinkiin lähtevä Pendolino tulee Kokkolasta. Junaan on Jyväskylästä yhteys IC2-junalla. • Vaihtoehtona on myös matkustaa hitaammilla IC2-junilla suoraan Helsinkiin. Imatralle nykyisin yhdeksän aikaan lähtevän IC2-junan lähtöaika siirtyy myös myöhäisemmäksi. Kaukojunien aikatauluihin 15. elokuuta tulevat muutokset näkyvät jo VR:n matkahaussa ja 6. kesäkuuta voimaan tulleessa taskuaikataulukirjassa. Lokakuun lopussa tapahtuvat muutokset näkyvät matkahaussa viimeistään elokuun lopussa. Lähiliikenteen aikataulumuutokset julkaistaan elokuussa. Aikataulurakenteen uudistamisen ohella VR-konsernissa on käynnissä useita toimenpiteitä junakaluston kunnossapidon ja häiriötilanteiden hoidon parantamiseksi.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu