Kaukojunien täsmällisyys parhaalla tasolla kymmeneen vuoteen

VR:n kaukoliikenteen junat kulkivat huhtikuussa erittäin hyvin aikataulussaan. Viimeksi saavutettiin yhtä hyvät täsmällisyyslukemat tasan kymmenen vuotta sitten, huhtikuussa 2004. Kaukojunien täsmällisyys on pysynyt koko alkuvuoden viime vuotta paremmalla tasolla.

Kaukoliikenteen junista 94,1 prosenttia saapui määräasemalleen aikataulussa huhtikuussa. Junien myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 1,2 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia. Täsmällisyysprosentteja laskettaessa on huomioitu myös peruutetut junavuorot, jotka katsotaan myöhästyneiksi.

Kaukoliikenne sujui huhtikuussa hyvin koko maassa, eikä kalustossa tai ratainfrastruktuurissa ilmennyt merkittäviä ongelmia. Myös Pohjois-Suomen hidastetut aikataulut, jotka on otettu käyttöön routa-ajan ja ratatöiden takia, paransivat täsmällisyyttä. 

Pääkaupunkiseudun lähijunien täsmällisyys oli maaliskuussa 93,8 prosenttia. Lähijunien myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 1,0 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Lähiliikenteen kääntymisaikoihin tuli muutoksia Vantaankosken, Espoon ja Keravan suunnilla maaliskuun lopussa, ja uutta toimintamallia vielä opetellaan. Kyseessä on aika, joka veturinkuljettajalla ja junahenkilökunnalla on käytettävissään saapuvan ja lähtevän junan välillä.

Myös tavarajunien täsmällisyys ennätystasolla

VR Transpointin tavaraliikenteen täsmällisyys oli huhtikuussa 94,9 prosenttia. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. Tavaraliikenteen junat kulkivat viimeksi toukokuussa 2009 yhtä täsmällisesti kuin tämän vuoden maalis–huhtikuussa.

VR-konserni vastaa junien operoinnista ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. Täsmällisyystyötä tehdään yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa.

VR tarjoaa matkustajille joka vuorokausi noin 300 kaukojunavuoroa. Lähijunia kulkee noin 900, joista valtaosa HSL-liikenteessä. VR Transpoint puolestaan kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.

Matkustajat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla ja mobiilisti osoitteessa m.vr.fi. Junat kartalla -palvelusta näkee junien kulun Suomen kartalla reaaliaikaisesti. Palvelu on saatavilla myös älypuhelinsovelluksena.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu