Kesän junavuoroihin muutoksia

VR tekee 15.6.–9.8. muutoksia kesän junaliikenteeseen työ- ja liikematkustuksen kausiluontoisen vähenemisen vuoksi. Kaikkiaan yli 300 päivittäisestä kaukoliikennevuorosta 14 jää osaksi tai kokonaan pois reitiltään. Myös vaunu- ja paikkamääriin tehdään muutoksia kesän ajaksi.

Kesäksi poistuvista junista osa on selvitysten mukaan läpi vuoden melko heikosti käytettyjä vuoroja. Vähäisen kysynnän takia ne jäävät kokonaan pois liikenteestä. Tällaisia vuoroja on yhteensä viisi väleillä Kajaani-Kuopio (2), Kouvola-Kuopio (1), Kuopio-Tampere (1) sekä Tampere-Helsinki (1).

- Kesän matkustus poikkeaa aina jonkin verran talvikaudesta. Tänä vuonna tarjontaa sopeutetaan tarkemmin ja jonkin verran enemmän kuin aiempina kesinä. Myös ratatöiden vuoksi kesäisin tehdään useita liikennejärjestelyjä. Junavuorojen kannattavuutta ja tarjontaa arvioidaan jatkuvasti, ja nyt päättyvien vuorojen taustalla ovat vähäiset matkustajamäärät, sanoo yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu. 

Kajaani–Kuopio-välillä jatkossa viisi edestakaista vuoroa

Kajaanin ja Kuopion välillä liikennöi jatkossa viisi edestakaista vuoroa nykyisen kuuden sijasta. Kajaanista klo 3.55 Kuopioon liikennöivä InterCity-vuoro IC70 päättyy. Samoin päättyy Kuopiosta Kajaaniin klo 23.31 lähtevä InterCity-juna IC 79. Helsingin ja Kuopion välillä junat kulkevat entiseen tapaan.

Kajaanista Kuopion kautta Helsinkiin liikennöi jatkossa kaksi suoraa InterCity-vuoroa klo 6.35 ja klo 15.18. Lisäksi Kajaanista on Kuopion kautta kolme vaihdollista yhteyttä Helsinkiin klo 9.27, klo 11.51 ja klo 17.45. Kajaanista pääsee aamuksi Helsinkiin klo 21.13 Ouluun lähtevällä InterCity-junalla ja Oulusta yöjunalla, joka on Helsingissä klo 9.00.

Kuopion vuoroihin muutoksia

Kuopio–Jyväskylä–Tampere-väliltä poistuu Kuopiosta klo 6.30 ja Jyväskylästä klo 8.13 lähtevä IC 912. Korvaava yhteys on noin tuntia aiemmin Pendolinolla S 84.

Kouvola–Kuopio-väliltä päättyy Kouvolasta klo 18.41 lähtevä vuoro IC 709. Tällöin Helsingistä klo 17.12 Kouvolaan lähtevästä junasta IC 111 ei ole enää vaihtoyhteyttä Kouvolasta Kuopion suuntaan. Helsingistä pääsee klo 16.30 Pendolinolla S 91 Tampereen, Jyväskylän ja Pieksämäen kautta Kuopioon, jonne saapumisaika on sama kuin junan IC 709 nykyään.

Helsingistä on edelleen suorat junat Kouvolan kautta Savoon klo 16.12 (IC 77) ja klo 19.12 (IC 79).

Lisäksi Imatran ja Joensuun väliltä jää kesätauolle kaksi junavuoroa, Joensuusta klo 6.17 lähtevä IC 4 ja Imatralta klo 17.42 liikennöivä Pendolino S 7. Helsingin ja Imatran välillä junaliikenne jatkuu nykyisellään, mutta aamujunien kalustossa on joitakin muutoksia.

Länsi- ja Keski-Suomen junille kesätaukoja

Turun ja Helsingin väliltä jää kesäkuun puolivälistä kesätauolle yhteensä neljä InterCity-vuoroa, Turusta klo 7.04 (IC 946) ja klo 19.00 (IC 970) lähtevät vuorot sekä Helsingistä klo 8.02 (IC 979) sekä klo 20.02 (IC 967) lähtevät junat. Turusta aamulla Helsinkiin on vaihtoehtoinen yhteys esimerkiksi IC 944 klo 6.25.

Pendolino-vuoro S 80, joka lähtee Jyväskylästä klo 5.20 ja Tampereelta klo 7.00 Helsinkiin jää kesän ajaksi pois. Jyväskylästä korvaava vuoro Helsinkiin on IC 82 klo 6.22 ja Tampereelta IC 40 klo 7.07. Myös Helsingistä Tampereen ja Jyväskylän kautta Kuopioon klo 6.06 liikennöivä Pendolino S 81 jää kesätauolle.

Tampereen ja Helsingin väliltä poistuu pysyvästi Pendolino-vuoro S 84 klo 8.55. Korvaavat vuorot lähtevät Tampereelta klo 9.00 (S44) ja klo 9.07 (IC 166)

Kokkolan ja Seinäjoen väliltä jää kesän ajaksi pois Pendolino-vuoro S 42, joka lähtee Kokkolasta klo 5.30. Seinäjoelta Helsinkiin juna kulkee normaalisti.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu