Kinnin ympäristöonnettomuudesta oikeuden päätös

Käräjäoikeus on antanut päätöksensä 7.6.2022 koskien Kinnissä sattunutta ympäristöonnettomuutta huhtikuussa 2018. VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon minimoiseksi ja vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Käräjäoikeus on antanut päätöksensä Kinnin ympäristöonnettomuuteen liittyen. Syyttäjä on vaatinut VR:lle rangaistusta onnettomuuteen liittyen, koska VR:n sisäisissä ohjeissa on ollut puutteita ja nämä puutteet ovat yhteisvaikutuksessa muiden VR:stä riippumattomien tekijöiden kanssa myötävaikuttaneet onnettomuuden aiheutumiseen. VR hyväksyy yhtiölle määrätyn yhteisösakon osuudestaan onnettomuuden aiheutumisessa. Kenenkään VR:n työntekijän tai yhtiön puolesta toimineen henkilön ei ole katsottu syyllistyneen rikokseen eikä laiminlyöneen tehtäviään siten, että se olisi vaikuttanut onnettomuuden aiheutumiseen.

"Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta onnettomuudesta ja siitä seuranneesta haitasta. Otimme onnettomuuden tapahduttua vastuun omasta osuudestamme ja ryhdyimme välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Olemme tehneet viranomaisten kanssa yhteistyötä alusta lähtien ja käyttäneet ulkopuolista asiantuntija-apua ympäristövahingon seurausten minimoimiseksi", VR Transpointin johtaja Eljas Koistinen sanoo.

VR on hoitanut onnettomuudesta aiheutuneen ympäristön ennallistamisvastuunsa ja tehnyt välittömiä toimenpiteitä vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Ennallistamistoimia on toteutettu yli 6 miljoonalla eurolla ja ympäristön tilasta on viestitty avoimesti ja säännöllisesti.

"Tapahtuneesta on otettu opiksi, ja olemme korjanneet vastuumme taustalla olleet puutokset yhtiön sisäiseen ohjeistukseen. Onnettomuuteen liittyneet tapahtumat ovat monen tekijän summa, kuten Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimus aikanaan osoitti. Olemme tehneet esimerkiksi kattavan selvityksen kaluston paikallaan pysymisen varmistamisesta, jonka perusteella pysäytyskenkien määrä on mitoitettu tarkemmin huomioiden kalusto sekä paikalliset olosuhteet. Tarkensimme sisäisen ohjeistuksen lisäksi myös toimintamallejamme sekä lisäsimme henkilöstön koulutusta ja esihenkilövalvontaa. Olemme myös maksaneet yhteiskuntavastuullisena toimijana rantakiinteistöjen omistajille korvauksia virkistyskäyttöhaitasta", Koistinen toteaa ja jatkaa:

"Suomen ympäristökeskus on päivittänyt mallinnustaan pintaveden MTBE-pitoisuuksien ennusteesta Pajulammen ja Sarkaveden osalta. Mallinnuksen mukaan Sarkavedessä pitoisuudet eivät enää kohonne yli määritysrajan. Mallin mukaan Pajulammessa MTBE-pitoisuudet voivat hetkittäin ylittää Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) talousvedenkäytölle antaman suosituksen tämän vuoden aikana. Tämän jälkeen ylityksiä ei ole enää odotettavissa, ja vuoden 2025 aikana pitoisuudet laskevat alle laboratorion määritysrajan.

Kinnin ympäristöonnettomuus:
21.3.2018 VR Transpoint pysäköi Kinnin liikennepaikalle 50 Venäjältä Suomeen tuotua tavaravaunua odottamaan jatkokuljetusta satamaan. Vaunut sisälsivät MTBE-nimistä kemikaalia. Vaunujen paikallaan pysyminen oli varmistettu lukittavilla pysäytyskengillä ja vaunujen valvonta oli järjestetty VR Transpointin turvallisuusohjeen mukaisesti. Säilytykseen oli saatu lupa Liikennevirastolta (nyk. Väylävirasto) ja rataliikennekeskusta oli informoitu asianmukaisesti. Onnettomuus havaittiin lauantaina 7.4.2018 klo 12.07. Pelastustyöt käynnistyivät välittömästi. Maahan ehti valua arviolta 35 000 litraa MTBE-kemikaalia.
www.vrgroup.fi/kinni


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu