Kyselystä suuntaa VR Groupin vastuullisuustyöhön

Miten vastuullinen VR Group toimii? Tähän kysymykseen haettiin touko-kesäkuussa vastauksia verkkopohjaisella vastuullisuuskyselyllä. 

Sidosryhmille suunnattuun kyselyyn vastasi noin 1 400 henkilöä. He antoivat kaikkiaan noin 1 600 ehdotusta vastuullisen toiminnan edistämiseksi VR Groupissa.

VR Group sai vastuullisuusarvosanakseen 3,1 asteikolla yhdestä viiteen.

Vastaajina oli kuluttaja- ja yritysasiakkaita, VR Groupin työntekijöitä, viranomaisia ja poliittisia päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjen ja median edustajia. Valtaosa kommenteista koski matkustajaliikennettä.

Keskeisimmät yritysvastuun teemat selville

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat sidosryhmien näkökulmasta olennaisimpia yritysvastuun teemoja VR Groupissa. Kysely liittyy konsernissa meneillään olevaan vastuullisuuden olennaisuusmäärittelyyn ja raportoinnin kehittämiseen.

Saadut vastaukset on jaoteltu neljään vastuullisuuden osa-alueeseen: ne liittyvät joko asiakaskokemukseen, ympäristöön, henkilöstöön tai toiminnan läpinäkyvyyteen.

Vastaajat pitävät tärkeimpinä vastuullisuusteemoina energiatehokkuutta, toiminnan eettisyyttä ja rehellisyyttä, palvelujen tasa-arvoisuutta sekä liikenteen luotettavuutta.

Kun vastuullisuuden keskeisimmät teemat on tunnistettu ja priorisoitu, ne voidaan sisällyttää osaksi jokapäiväistä työtä, päätöksentekoa ja VR Groupin strategiaa.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu