Laaja perhetutkimus osoittaa: suomalaiset ovatkin spontaaneja lomailijoita – äidit ovat tuplasti spontaanimpia kuin isät

Usein järjestelmällisenä ja suunnitelmallisena pidetyt suomalaiset ovatkin lomakaudella yllättävän spontaaneja. Suomalaiset lomamatkalla -perhetutkimus selvitti, että reissuun lähdetään nopeallakin aikataululla, varsinkin, jos matka järjestyy edullisin kustannuksin. Isät haluavat oppia matkoilla enemmän uutta, kun taas äitejä kiinnostaa virkistyminen.

Vaikka suomalaisia pidetään arjessa suunnitelmallisina, lomalla halutaan olla spontaaneja ja elää vapaammin. Tutkimuksen mukaan jopa kolme viidestä pitää suurimman osan lomastaan avoimena, joten spontaanille matkailulle ja tekemiselle on tilaa. Vain joka kuudes suomalaisperhe oli kesäkuun alkaessa lyönyt lomasuunnitelmansa lukkoon.

Perheiden sisällä näkemykset kuitenkin yllättäen eroavat: isistä joka neljäs kokee, että kesän matkoista on jo päätetty, kun äideistä vain joka kahdeksas on samaa mieltä. Toisin sanoen äidit ovat kaksi kertaa isiä spontaanimpia.

– Tutkimuksessa nousi spontaanin loman tarve selkeästi esille. Vastaamme kysyntään tarjoamalla Säästölippuja enemmän kuin koskaan ennen. Edullisen matkalipun saaminen ei tarkoita välttämättä sitä, että matka pitäisi suunnitella ja varata paljon aikaisemmin. Nyt on siis helppo olla spontaani ja ottaa juna kesäiseen Suomeen, kertoo VR:n digitaalisten palveluiden päällikkö Vanessa Lehtinen.

Isät toivovat spontaaniuteen aikaa, äidit edullisia tarjouksia

Vanhempien syyt spontaaniin matkustamiseen poikkeavat toisistaan monilta osin. Lähes kolme neljästä äidistä kertoo edullisen hinnan olevan tärkein syy spontaanille matkalle, kun isistä näin vastasi alle kaksi kolmesta. Isistä viidennes uskoo perheiden tekevän enemmän spontaaneita reissuja, jos aikaa on enemmän käytössä, mutta äideistä näin ajattelee vain joka yhdeksäs.

Yli kaksi kolmesta äidistä kertoo spontaanin matkustamisen syyksi virkistymisen, kun isistä tätä mieltä on vain alle puolet. 40 % isistä lähtisi spontaanille matkalle oppiakseen jotain uutta, kun äideistä oppiminen motivoi alle kolmannesta vastaajista. 

Spontaaniudella taistellaan lomastressiä vastaan

Spontaaniuden suosiota voi selittää se, että suunnitteluun liittyvät asiat koetaan lomareissun suurimmiksi stressitekijöiksi. Lähes puolet vastaajista kertoo lomareissun suurimman stressitekijän olevan perheen toiveiden yhteensovittaminen. Isistä kaksi viidestä kokee myös aikataulut suurimmaksi stressitekijäksi, kun taas äideistä näin ajattelee vain joka neljäs. Myös raha nousi yhdeksi suurimmista lomastressin aiheuttajista (43 %).

Tutkimus myös osoittaa, että jopa neljä viidestä vanhemmasta kokee loman tärkeimmäksi asiaksi tehdä mahdollisimman paljon yhdessä perheen kanssa. Vanhemmat haluaisivat perheiden käyttävän enemmän aikaa retkiin tai ulkoiluun, rentoutumiseen ja lepoon sekä yhdessäoloon.  

– Näyttää siltä, että kesäloman suunnittelu stressaa ihmisiä, vaikka suosituimmat lomatoiveet ovat yhdessäolo, retket sekä rentoutuminen ja lepo. Vähemmälläkin stressillä varmasti selviäisi, sillä toiveet ovat lopulta melko yksinkertaisia ja helppo toteuttaa, Lehtinen pohtii.

Tutkimuksessa myös selvisi 40 % vanhemmista toivovan, että kesäloma alkaisi vasta juhannuksena.

– Tämä kytkeytynee samaan teemaan – vanhemmat joutuvat suunnittelemaan tekemistä lapsilleen kesäkuun ensimmäisten viikkojen ajalle, mikä voi aiheuttaa lisävaivaa, Lehtinen arvioi.

VR:n Aikaa yhteisellä matkalla -tutkimukseen vastasi yhteensä yli 1670 henkilöä, joista lapsia oli 835 ja heidän vanhempiaan 835. Tutkimukseen vastanneet lapset olivat iältään 7‒16 -vuotiaita. Lapset vastasivat vain osaan tutkimuksen kysymyksistä. Tutkimukseen vastanneista aikuisista 62,5 prosenttia oli naisia ja 37,5 miehiä. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 18.-29.5.2018 välisenä aikana. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkimuspäällikkö Anne Melander.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu