Lähijunat kulkivat huhtikuussa alkuvuotta täsmällisemmin

VR:n junat pysyivät huhtikuussa hyvin aikataulussaan. Junaliikenne sujui täsmällisemmin kuin tammi–maaliskuussa. Erityisesti lähijunien täsmällisyys parani alkuvuoteen verrattuna. Kaukojunien täsmällisyys oli huhtikuussa erittäin hyvällä tasolla.

Lähijunien täsmällisyys oli huhtikuussa 95,4 prosenttia. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 0,3 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä ja vain 0,2 % peruttiin. Kaikkiaan lähijunia kulkee vuorokaudessa noin 900, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla.

VR:n kaukojunista puolestaan 90,9 prosenttia kulki aikataulussaan. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 2,8 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia. Peruutetut vuorot luetaan myöhästyneiksi. VR ajaa noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa.

Tavaraliikenne sujui huhtikuussa erittäin täsmällisesti, sillä 94,1 prosenttia tavarajunista liikennöi aikataulussaan. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. VR Transpoint ajaa noin 360 tavarajunaa joka vuorokausi.

Oulun seudulla käytössä routa-ajan aikataulut  

Routa-ajan aikataulut paransivat junaliikenteen täsmällisyyttä huhtikuussa Pohjanmaan radalla ja osuudella Kajaani–Oulu. VR otti ne käyttöön maaliskuun lopulla rataverkon kunnosta johtuen. Väljemmät aikataulut ovat voimassa myös kesän ajan, koska Liikennevirasto asettaa rataverkolle ratatöihin liittyviä alennettuja nopeusrajoituksia.

Huhtikuussa kaukoliikenteen täsmällisyyteen vaikuttivat 8.–9.4. myrskyistä johtuvat sähkörata- ja turvalaiteviat. Niin ikään myrskyn vuoksi liikenne oli poikki pääradalla reilun tunnin ajan 23.4. Lähijunille myöhästymisiä puolestaan aiheutti muun muassa asetinlaitevika 9.4. pääradalla.

VR on vastuussa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR kehittää junaliikenteen täsmällisyyttä yhdessä Liikenneviraston sekä lähijunaliikenteen tilaajan, Helsingin seudun liikenteen kanssa.

VR:n verkkosivujen liikennetiedotteista voi seurata ajankohtaista liikennetilannetta. Junat kartalla -palvelu puolestaan näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla, ja palvelu on saatavilla myös mobiilisovelluksena.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu