Lähijunat kulkivat viime vuonna yhä täsmällisemmin

Lähijunien täsmällisyys parantui myös vuonna 2013. Ratatöitä oli keskimääräistä enemmän, mikä heijastui kaukoliikenteen täsmällisyyteen. Liikennehäiriöiden hallinta sujui edellisvuosia paremmin.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junien täsmällisyys oli viime vuonna 95,8 prosenttia. Vuonna 2012 vastaava luku oli 93,7 %. Lähiliikenteessä mittarina on junien täsmällisyys lähtö- tai määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. 

Kaukojunista 84,7 prosenttia kulki täsmällisesti vuonna 2013. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 86,2 prosenttia. Junaliikenne kuitenkin sujui selvästi paremmin kuin vuosina 2010 ja 2011. Kaukojunien myöhästymisraja on viisi minuuttia.

Tavaraliikenteen täsmällisyys vuonna 2013 oli 90,9 prosenttia, kun myöhästymisraja on puoli tuntia. Edellisvuonna luku oli 91,6 prosenttia. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät keväällä routa-ajan nopeusrajoitukset Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Kesällä ja syksyllä erityisesti Pohjanmaan radan laajat ratatyöt ja niistä johtuneet nopeusrajoitukset vaikuttivat junaliikenteen täsmällisyyteen koko maassa. Alkuvuoden talviolosuhteet eivät aiheuttaneet merkittäviä ongelmia junaliikenteelle. Loppuvuoden voimakkaiden myrskyjen seurauksena rataverkolla oli laajoja häiriöitä: useita rataosia jouduttiin sulkemaan junaliikenteeltä myrskytuhojen vuoksi.

Täsmällisyystyö tuottaa tulosta

Työtä täsmällisyyden eteen on tehty jo pitkään, mutta vuonna 2013 VR Group ja Liikennevirasto käynnistivät erityisen täsmällisyysohjelman. Tämän vuoden loppuun saakka kestävän laajan ohjelman tarkoituksena on parantaa kaluston luotettavuutta ja rataverkon käytettävyyttä erityisesti talviaikana. Talvikuukausien täsmällisyys onkin parantunut vaikeiden talvien jälkeen. Myös liikennehäiriöiden hallinta on tehostunut merkittävästi. Vaativina myrskypäivinä lähes kaikki matkustajat on pystytty kuljettamaan määränpäihinsä junilla tai korvaavilla kuljetuksilla. Kaluston talviluotettavuutta kohennettiin vuonna 2013 esimerkiksi talvihuoltoja tehostamalla sekä Pendolinojen muutostöillä.

VR Group on myös hankkimassa lähivuosina uutta kalustoa, kuten 80 sähköveturia, mikä parantaa junaliikenteen toimintavarmuutta. VR vastaa junien operoinnista, junakaluston kunnosta sekä tiedottamisesta junissa ja muissa omissa kanavissaan.

Rataverkosta ja sen järjestelmistä sekä asiakastiedottamisesta asemilla vastaa Liikennevirasto.

Joulun liikenne sujui hyvin Joulukuussa kaukojunien täsmällisyys oli 86 prosenttia. Yli vartin myöhästyi 4,7 prosenttia kaukojunista. Joulun menoliikenne jakaantui monelle päivälle ja sujui edellisvuotta paremmin. Myrskypäivinä junaliikenteessä oli myöhästymisiä. Esimerkiksi kuun puolivälissä Seija-myrskyn seurauksena jouduttiin perumaan noin 90 junavuoroa osittain tai kokonaan. Pahimmillaan 11 rataosaa oli suljettu liikenteeltä. Peruutukset on huomioitu kaukoliikenteen täsmällisyysprosenteissa.

Lähiliikenteen junien täsmällisyys oli joulukuussa 94,3 prosenttia kolmen minuutin myöhästymisrajalla. Lähijunavuoroista prosentti oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Tavarajunista 89,8 prosenttia puolestaan kulki täsmällisesti.

VR:n matkustajaliikenteessä kulkee vuorokaudessa kaikkiaan noin 300 kaukojunaa ja 900 lähijunaa. VR Transpoint ajaa päivittäin noin 360 tavarajunaa. VR Group, Liikennevirasto ja HSL jatkavat työtään junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu