Langattoman verkon koekäyttö laajenee Pendolinoista InterCity-juniin

VR laajentaa langattoman verkon koekäyttöä InterCity-juniin. Nettiyhteys toimii jo uusissa kaksikerroksisissa makuuvaunuissa Helsingin ja Rovaniemen välillä. Muihin InterCity-vaunuihin verkkoyhteys avataan vaiheittain vuoden 2011 loppuun mennessä. Tähän asti verkko on ollut käytössä Pendolinoissa, joissa matkustajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun. Verkko avataan asiakkaille InterCity-junissa vaiheittain niin, että se toimii aluksi yksittäisissä junissa ja osassa vaunuista. Uudet kaksikerroksiset makuuvaunut, joissa verkko jo toimii, kulkevat yöjunissa P 273 ja P 266 Helsingin ja Rovaniemen välillä. Makuuvaunujen lisäksi verkko toimii näiden yhteydessä olevassa palveluvaunussa, jossa on istumapaikkoja. Vaunut, joissa Internet toimii, merkataan vähitellen tarroilla. Koekäytön aikana nettiä voi käyttää junissa maksutta, eikä se vaadi erillistä verkkoavainta. Langatonta verkkoa voivat käyttää kaikki matkustajat, joilla on kannettava tai käsitietokone, joka on varustettu langattomalla yhteydellä. Verkon tunnistaa nimestä VR-junaverkko. Verkon avulla asiakas voi käyttää Internetiä, lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sekä käyttää etäyhteyttä oman työpaikkansa verkkoon. Asiakkailta hyvää palautetta Langaton verkko on ollut koekäytössä Pendolino-junien kaikissa vaunuosastoissa kesästä 2010 alkaen, ja koekäyttö jatkuu edelleen. VR on kerännyt puolen vuoden aikana palautetta uudesta palvelusta ja verkkoyhteyden toimivuudesta. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä VR:n tarjoamaan lisäpalveluun ja toivoneet palvelun laajentamista myös muihin juniin. Asiakkaat arvostavat sitä, että langattoman yhteyden myötä matka-ajan voi käyttää entistä tehokkaammin työntekoon. VR:n saaman palautteen mukaan nettiyhteys toimii junissa pääosin moitteettomasti, vaikka välillä yhteys on hidas tai katkonainen. VR tekee operaattoreiden kanssa yhteistyötä verkkoyhteyden laadun parantamiseksi. Automaattisesti paras yhteys Junamatkan aikana järjestelmä valitsee automaattisesti tarjolla olevista verkoista kulloinkin parhaan. Käytettäviä yhteyksiä ovat suurimmilla asemilla oleva Wlan-verkko, matkapuhelinverkot sekä Digitan @450-verkko. Eri rataosilla verkkoyhteyden laatu voi verkosta riippuen vaihdella. Katvealueita saattavat aiheuttaa esimerkiksi maastoesteet tai huono sää. Junan kulkiessa järjestelmä etsii kuitenkin aina automaattisesti parasta yhteyttä. Suurta tiedonsiirtokapasiteettia varaavien tiedostojen kuten videoiden lataus ei junassa ole mahdollista.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu