Lausunto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

Etelä-Karjalan liitolle

Liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset on valittu VR-Yhtymä Oy:n käsityksen mukaan hyvin. Positiivista on, että suunnitelmassa on otettu vahva näkemys joukkoliikenteen, logistiikan ja liikenteen ympäristönäkökohtien kehittämiseen. Suunnitelmassa on mainittu matkaketjujen helppous, sujuvuus ja turvallisuus.

VR-Yhtymä Oy ehdottaa harkittavaksi, että liityntäpysäköintien järjestämisestä tehtäisiin alueella pilotti ja siitä saatuja kokemuksia käytettäisiin hyväksi jatkotyössä. Suunnitelmassa on todettu, että liityntäpysäköinnin järjestämisen suurimpana esteenä on ollut jo pitkään epätietoisuus kustannusten ja vastuiden jaosta. Koska liityntäpysäköinnin tärkeimpiä vastuutahoja ovat alueiden viranomaisten lisäksi Liikennevirasto ja ELY-keskukset, voitaisiin pilotista saatuja tuloksia soveltaa mahdollisesti valtakunnallisestikin.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma vastaa VR-Yhtymä Oy:n näkemyksiä ratayhteyksien Luumäki-Imatra sekä Imatra-Imatrankoski kehittämisestä. Parantamalla ratayhteyksiä pystytään vastaamaan ennustettuun tavara- ja matkustajaliikenteen kasvuun alueella. Liikenteestä saadaan joustavampaa, täsmällisempää, nopeampaa ja päästöttömämpää. Tämä parantaa erityisesti alueen metsäteollisuusklusterin ja muun teollisuuden toimintaedellytyksiä.

VR Group 
Otto Lehtipuu
Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja

 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu