Lielahti−Kokemäki-allianssihankkeessa työturvallisuutta edistetty ansiokkaasti

Lielahti−Kokemäki-allianssihankkeen päätoteuttajan turvallisuuden vastuuhenkilöt Juha Jalamaa ja Jussi Takamaa palkittiin H. Roosin säätiön työturvallisuuspalkinnolla 18.3.2014. Palkinto oli kiitos siitä, että parivaljakko on edistänyt työturvallisuutta merkittävästi allianssihankkeella.

- Olemme tuoneet työturvallisuutta lähemmäksi työtä. Työmaalla tehtävä MVR-mittaus ei ole enää mörkö, vaan siihen suhtaudutaan hyvin. Kerromme paikan päällä, missä on korjattavaa ja annamme korjausehdotuksia. Se on suurta yhteistyötä työmaan ihmisten kanssa, toteaa VR Trackin vastaava työnjohtaja Juha Jalamaa.

MVR-mittaus on viikoittain pidettävä turvallisuustarkastus, jolla mitataan hankkeen työturvallisuutta. Mittauksissa tarkastetaan muun muassa työskentelytavat, koneenkäyttö, kalusto, työalueen suojaukset, yleinen järjestys ja junaturvallisuuteen liittyvät asiat. Sen lisäksi, että mahdolliset turvallisuuspuutteet käydään läpi työmaalla, niitä käsitellään myös yhteisissä palavereissa.

Hankkeella on kehitetty viikkotiedote, jossa käsitellään ajankohtaiset riskit ja muut työmaan asiat. Viikkotiedotetta jaetaan laajasti työmaalle. Lisäksi hankkeella on käytössä viikoittaiset turvallisuusteemat, jotka lähetetään tekstiviestillä jokaiselle hankkeella työskentelevälle. Turvallisuusteeman aiheesta pidetään työmaalla turvallisuustuokio.

Työntekijöitä on kannustettu myös tekemään turvallisuushavaintoja eli havainnoimaan kehityskohteita työmaalta tai työkohteista. Tällä tavoin työmaalta saadaan arvokasta tietoa kehityskohteista, jotka on mahdollista huomioida työn suunnittelussa ja perehdytyksessä.

- Työmaalla ihmisillä on positiivinen turvallisuusasenne, ja he osallistuvat turvallisuusasioihin normaalia enemmän. Vielä ei olla huipulla, mutta ollaan menossa oikeaan suuntaan, VR Trackissa vastaavana työnjohtajana toimiva Jussi Takamaa kertoo.

H. Roosin säätiön työturvallisuuspalkinto voidaan antaa VR-konsernissa työskentelevälle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt työturvallisuuden toteutumista.

Turvallisuus on yksi allianssin avaintavoitteista

Lielahti−Kokemäki-allianssihankkeella on olemassa avaintulosalueet, jotka ohjaavat koko hankkeen toimintaa. Turvallisuus on yksi avaintavoitteista. Jos tavoitteessa onnistutaan, siitä palkitaan. Tämä ohjaa Jussi Takamaan mukaan siihen, että hankkeella toimitaan mahdollisemman turvallisesti.

Aktiivisen turvallisuustyön ansiosta hankkeen tapaturmataajuus vuonna 2013 oli 6,3. Tapaturmataajuus kuvaa tapaturmien lukumäärää miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Turvallisuus on myös tuottavuutta, josta kertoo junaliikenteen häiriöttömyys. Täsmällisyysprosentti hankkeen aiheuttamiin myöhästymisiin on 99,7.

Hankkeen verkkosivut: www.liikennevirasto.fi/lielahti-kokemaki

Lielahti−Kokemäki-hankkeen rakentamistyöt ovat käynnissä 1.6.2012−31.5.2015. Radan peruskorjaus toteutetaan allianssimallilla. Allianssi, Liikennevirasto ja VR Track Oy vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu