Liikenteenohjauksen tuottaa Finrail Oy

VR Groupiin perustettiin 1.1.2013 uusi tytäryhtiö Finrail Oy. Sen tehtävänä on tuottaa Liikennevirastolle junaliikenteen liikenteenohjauspalvelut ja siihen liittyvät toiminnot. Aikaisemmin Liikennevirasto tilasi palvelut VR Groupin junaliikennöintiyksiköltä.

Uusi yhtiö on VR Groupin kokonaan omistama ja toimii osana konsernia. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy pois VR:stä vuonna 2015 tai 2016 valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen alaiseksi erilliseksi yhtiöksi. Muutoksella pyritään järjestämään junaliikenteen ohjaus niin, että se ei olisi minkään rautatieliikennettä harjoittavan yhtiön vastuulla.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu