Lisää keinoja matkustajaturvallisuuden parantamiseen

VR haluaa taata matkustajilleen mahdollisimman turvallisen ja viihtyisän matkanteon ja tehostaa siksi turvallisuustyötään edelleen. Toiminnan pohjana on junahenkilökunnalta saatu palaute, jonka perusteella juniin ja asemille kaivataan lisää valvontaa sekä tukea häiriötilanteissa. Tehostettu turvallisuustoiminta ulotetaan pääkaupunkiseudun lähiliikenteen lisäksi kaukoliikenteeseen ja koko maahan. Lisäksi suurimmille asemille asennetaan hätäpainikkeita. Lähi- ja kaukoliikenteen matkustajille maalis–huhtikuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan matkustajien turvallisuudentunne junissa ja asemilla on 2000-luvun puoliväliin verrattuna parantunut. Suurin osa matkustajista kuitenkin toivoo lisää järjestyksenvalvontaa, joka koetaan tärkeänä turvallisuuden takaajana junissa ja asemilla. Käytännössä työ turvallisuuden lisäämiseksi tarkoittaa sitä, että toukokuun alusta alkaen juniin ja asemille tulee lisää järjestyksenvalvojia ja vartijoita. Helsingin seudun liikenne (HSL) tehostaa lipuntarkastusta junissa, ja poliisien näkyvyys asemilla ja junissa lisääntyy. VR:n junahenkilökunnalle painotetaan matalaa kynnystä puuttua häiriötilanteisiin. Myös tupakointiin ja alkoholin käyttöön junissa puututaan entistä tarkemmin ja herkemmin. Konduktöörillä ja junamyyjällä on junassa poliisiin verrattava lakisääteinen asema junan järjestyksenvalvojana. Tehostetun valvonnan tavoitteena on lisätä matkustajien ja työntekijöiden turvallisuutta asemilla ja junissa. Asemien turvallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen on myös yksi VR:n antamasta kahdestatoista ympäristölupauksesta. Turvatekniikkaa asiakkaiden ja junahenkilökunnan käyttöön Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta lisäävät myös tekniset apuvälineet, jotka otetaan käyttöön tämän vuoden aikana. Helsingin asemalle asennettiin marraskuussa 2010 koekäyttöön HelpPoint-hätäpainike. Asiakas voi hälyttää järjestyksenvalvojat avukseen painiketta painamalla. Silloin aukeaa puheyhteys VR:n turvakeskukseen, jonne välittyvät myös kamerakuva ja paikkatieto tilanteesta. Turvapainikkeita asennetaan vuoden 2011 aikana suurille asemille, kuten Pasilaan, Malmille, Tikkurilaan, Hyvinkäälle, Riihimäelle ja Lahteen.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu