Lumi ja jää junaliikenteen kiusana alkuvuonna

Lumi ja jää vaikeuttivat junien kulkua tammi-helmikuussa, kun pakkanen ja runsas lumentulo aiheuttivat kalustovikoja ja heikensivät rataverkon liikennöitävyyttä. VR suunnittelee uusia toimia täsmällisyyden parantamiseksi. Kaukojunista 65,6 % saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella tammikuussa ja 55,7 % helmikuussa. Täsmällisyystavoite on 90,0 %. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen täsmällisyys oli tammikuussa 80,9 % ja helmikuussa 79,0 %, kun tavoite on 97,5 %. Lähiliikenteen mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. Junien myöhästymiset johtuivat pääasiassa lumen ja jään aiheuttamista kalustovioista ja vaihdevioista rataverkolla. Valtaosin yksiraiteisella rataverkolla liikennöitäessä liikennehäiriöiden vaikutukset heijastuvat nopeasti koko maan junaliikenteeseen. Helsingin ahdas ratapiha ruuhkautuu helposti pienenkin häiriön seurauksena, mikä aiheuttaa junille lisämyöhästymisiä. VR vastaa kalustosta sekä junien liikennöinnistä ja Liikennevirasto rataverkosta ja sen liikennöitävyydestä. Kaukoliikenteen junille on odotettavissa myöhästymisiä myös maaliskuussa, kun Liikennevirasto on asettanut routavaurioista johtuvia nopeusrajoituksia Pohjois- ja Itä-Suomeen odotettua aiemmin. VR ottaa käyttöön routa-aikataulut 4. huhtikuuta. VR suunnittelee myös uusia toimenpiteitä junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi. Esimerkiksi liikennerakennetta yksinkertaistetaan ja junien huoltoa ja kunnossapitoa kehitetään edelleen. Toteutettavista toimenpiteistä päätetään yhdessä Liikenneviraston ja HSL:n kanssa kevään aikana. VR ajaa vuorokaudessa 890 lähiliikenteen ja 310 kaukoliikenteen junaa sekä 500 tavarajunaa. VR tiedottaa matkustajajunien täsmällisyydestä jatkossa kuukausittain. Asiakkaat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla osoitteessa www.vr.fi . Routa-aikatauluihin liittyvän tiedotteen voi lukea täältä

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu