LVM tiedottaa: VR:n velvoiteliikennettä lisätään junaliikenteen kilpailun avaamiseen saakka

Liikenne- ja viestintäministeriö on tekemällään päätöksellä velvoittanut VR:n harjoittamaan korvaavaa liikennettä niillä yhteysväleillä, joilla raideliikenne ostoliikenteenä maaliskuun lopussa lakkaisi ja joille junaliikennettä ei muilla ratkaisuilla syntyisi. Ostoliikenteen supistukset johtuvat valtiontalouden välttämättömistä säästöpäätöksistä.

Päätös on voimassa 27.3.-10.12.2016. Tällä väliaikaisratkaisuilla ministeriö haluaa turvata raideliikenteen palvelutasoa kilpailun avautumiseen valmistauduttaessa.

VR harjoittaa velvoiteliikennettä tällä hetkellä voimassa olevan yksinoikeutensa vastineeksi. Nyt tehdyllä päätöksellä velvoiteliikenteen määrä kasvaa yksinoikeussopimuksessa sovittuun enimmäismäärään saakka.

Velvoiteliikennettä lisätään väleille Tampere–Vilppula–Keuruu, Joensuu–Nurmes, Pieksämäki–Joensuu-yhteysvälin rataosalle Varkaus–Joensuu ja välille Jyväskylä–Haapamäki–Seinäjoki. Liikennetarjonta on kuitenkin paikoin suppeampaa kuin aiempi ostoliikennetarjonta.

HSL on saanut liikenne- ja viestintäministeriöltä valtuutuksen toimia ministeriön toimivalta-alueella ja hankkia Y-junan korvaavaa junaliikennettä arkipäivien ruuhkatunneiksi Helsingin ja Siuntion välille.
Liikenne- ja viestintäministeriön ostaman junaliikenteen päättyessä Inkoossa VR on sitoutunut järjestämään arkipäiviksi Inkoon asemalta väliaikaisen korvaavan liityntäliikenteen Kirkkonummen asemalle siten, että asemalta on liityntäyhteys kolmelle Helsinkiin menevälle junalle ja kolmelle Helsingistä tulevalle junalle. Järjestely on väliaikainen ja voimassa 27.3.-10.12.2016.

Lisäksi linja-autoyrittäjät ovat jättäneet reittiliikennelupahakemuksia joillekin yhteysväleille.

- Olemme koko ajan työskennelleet sellaisen ratkaisun eteen, joka mahdollistaa sen, ettei junaliikenne millään yhteysvälillä lakkaa. On hyvä, että junavuorojen lisäksi tiedossa on myös uutta bussiliikennettä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Uusia toimijoita markkinoille vuonna 2017

Tavoitteena on, että henkilöjunaliikenteen kilpailun avaamisen edellytykset ovat olemassa keväällä 2016. Käytännössä uusia toimijoita voidaan odottaa markkinoille vuonna 2017. Kilpailun avaaminen rautatiemarkkinoilla tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta luovuttaisiin ja samoille markkinoille voisi tulla muitakin toimijoita. Kilpailun avaamisen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä ja asiakaslähtöisyyttä.

- Haluamme kehittää liikenteen palvelukokonaisuutta niin, että se vastaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tarvitaan tervettä kilpailua sekä mahdollisuuksia eri liikennemuotojen yhteen sovittamiseen, jotta tässä onnistutaan. Liikennesektorin toimintamalleja on uudistettava, toteaa ministeri Berner.

- Myös rautatieliikenteessä on oltava tavoitteena se, että asiakkaille tarjotaan heidän tarpeisiinsa vastaavia, laadukkaita ja sopivan hintaisia palveluita. Siksi olemmekin nyt uudistamassa myös rautatieliikenteen toimintamallia ja kiirehtimässä kilpailun avaamista, ministeri Berner painottaa.

Raha-asiainvaliokunta hyväksyi joulukuussa 2015 liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymän välisen junaliikenteen ostosopimuksen vuosille 2016-2019. Ostosopimuksen vuosittainen arvo on valtiontalouden säästöistä johtuen noin 12 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisellä sopimuskaudella. Tämän vuoksi ostoliikenteen tarjonta supistuu maaliskuusta 2016 alkaen.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välillä on lisäksi henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus, joka nykyisellään on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Yksinoikeuden vastineeksi VR:n tulee ajaa ns. velvoiteliikennettä. Yksinoikeussopimuksen jatko arvioidaan kilpailun avaamisen valmistelun yhteydessä erikseen

 

Tiedote LVM:n sivuilla

Osto- ja velvoiteliikenteen aikataulut 27.3. alkaen 

LVM VR ostoliikennesopimus

 

 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu