Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – kaivojen käyttösuosituksiin lievennyksiä

Kaivojen vesien tutkimukset ovat edenneet Sarkavedeltä Vuohijärven pohjoisosaan Torviniemelle saakka. Lukuun ottamatta Pajulammen ja sen purkuojien lähialuetta, on kaikkien tutkittujen rantakaivojen MTBE pitoisuudet selvästi alle 0,0075 mg/l. Tämä on pitoisuus, joka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ei aiheuta terveysriskiä. MTBE ei nyt rajoita kaivovesien käyttöä talousvetenä.

Vuohijärven alueella kaivovesien näytteenotto on kesken. Viime viikolla kaivonäytteitä on otettu Vuohijärven Kinansaaresta ja sen läheisyydestä. Tutkimustuloksista ilmoitetaan suoraan kaivojen haltijoille.

Pajulammen ja sen purkuojien lähialueen kaivojen MTBE-pitoisuudet ovat vielä koholla, eikä niiden vettä suositella käytettävän talousvetenä.

Viikolla 25 otetuissa näytteissä Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 mg/l. Vuohijärven syvänteissä pitoisuudet ovat tasolla 0,01 mg/l. Järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Sen sijaan onnettomuusalueen lähilampien pitoisuudet ovat hieman kohonneet sateiden aiheuttamasta maaperän huuhtoutumisesta johtuen. Patoaltaassa ja sen yläpuolella on edelleen runsaasti MTBE:tä, mutta pitoisuudet siellä ovat jatkuvasti alentuneet puhdistustoimenpiteiden johdosta.

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 26 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Vedenkäyttösuositukset muuttuneet kaivojen osalta

Vedenkäyttösuositukset koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä ovat ennallaan. Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella seuraavilla alueilla:

  • Kärmelampi
  • Ojantauksenlampi
  • Pajulampi
  • Sarkaveden itäranta (noin 50 metrin etäisyydellä Pajulammen purkuojien suulta)

Lukuun ottamatta Pajulammen aluetta kaivojen vettä voi käyttää talousvetenä. Tutkituissa kaivoissa ei ole todettu MTBE:ä, eikä se tästä syystä rajoita kaivovesien käyttöä. Kartta kaivoista, joissa MTBE:ä ei ole todettu, on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni). Kaivovesien tutkimustuloksista on ilmoitettu suoraan tonttien omistajille tai haltijoille.

Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (050 583 2366).

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää talous-, pesu ja löylyvetenä sekä kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Talousveden jakelu

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16
  3. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Ennuste

Suomen Ympäristökeskus (Syke) on mallintanut MTBE:n leviämistä järvissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä. Lisäksi järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja

VR Groupin verkkosivut: http://www.vrgroup.fi/kinni

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Viranomaisten yhteystiedot löytyvät VR Groupin verkkosivujen kautta.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu