Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Sarkaveden ja Vuohijärven tilanne ennallaan, Voikosken vedenjakelupiste poistetaan käytöstä

Vesistötarkkailuja on suoritettu viikoittain heinäkuun ajan. Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 mg/l, lukuun ottamatta Vuohijärven syvänteitä, jossa pitoisuudet ovat korkeimmillaan tasolla 0,01 mg/l. Järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta.

Heinäkuun alun sateiden havaittiin aiheuttavan hetkittäistä MTBE:n pitoisuuksien nousua Ojantauksenlammen purkuojassa sekä Pajulammessa. Pitoisuudet ovat laskeneet heinäkuun aikana sateita edeltäviin tasoihin.

Yli 60 rantakiinteistön kaivovesi on tutkittu Sarkavedeltä Vuohijärven eteläosaan Okanniemeen ja Torpanniemeen saakka. Lukuun ottamatta Pajulammen ja sen purkuojien lähialuetta, on kaikkien tutkittujen rantakaivojen MTBE pitoisuudet selvästi alle 0,0075 mg/l. Tämä on pitoisuus, joka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ei aiheuta terveysriskiä. MTBE ei nyt rajoita kaivovesien käyttöä talousvetenä.

Pajulammen ja sen purkuojien lähialueen kaivojen MTBE pitoisuudet ovat vielä koholla, eikä niiden vettä suositella käytettävän talousvetenä.

Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla.

Seuranta ja tiedottaminen

Vesistötarkkailut toteutetaan hankkeessa ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n laatimien ja viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan analyysitulosten sekä sääolosuhteiden perusteella. Tarkkailut ovat jatkuneet Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä.

Viikoittain järjestettävässä yhteispalaverissa käsitellään alkuviikon vesitarkkailuiden tulokset, onnettomuusalueen läheisyydessä toteutettavat kunnostustoimenpiteet sekä VR-Groupin tiedotussivulla julkaistavat tiedotteet. Yhteispalavereihin osallistuvat VR-Yhtymä Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten sekä Mikkelin ja Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluiden edustajat.

Heinäkuun tarkkailuista on tiedotettu viikoittain tilannekatsauksissa, jotka löytyvät www.vrgroup.fi/kinni kohdasta Ajankohtaista, linkkejä ja yhteistietoja asiasta. Elokuussa julkaistaan viikoittain tarpeen mukaan joko tilannekatsaus tai tiedote.

Vedenkäyttösuositukset ennallaan kaivojen osalta

Vedenkäyttösuositukset koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä ovat ennallaan. Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella seuraavilla alueilla:

  • Kärmelampi
  • Ojantauksenlampi
  • Pajulampi
  • Sarkaveden itäranta (noin 50 metrin etäisyydellä Pajulammen purkuojien suulta)

Kaivojen vettä voi käyttää talousvetenä, lukuun ottamatta Pajulammen aluetta. Tutkituissa kaivoissa ei ole todettu MTBE:ä. Tämän vuoksi MTBE ei rajoita kaivovesien käyttöä.  Päivitetty kartta tutkituista kaivoista on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni). Kaivovesien tutkimustuloksista on ilmoitettu suoraan tonttien omistajille tai haltijoille.

Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected] tai [email protected]) tai tekstiviestillä (050 583 2366 tai 044 518 2898).

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Talousveden jakelua supistetaan

Voikosken vedenjakelupiste (Virransalmentie 1988) poistetaan käytöstä tämän viikon jälkeen.

Talousvettä voi jatkossa hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Kunnostustoimet

Onnettomuusalueen ja Kärmelammen välille rakennetun padotusaltaan veden käsittelyä MTBE:n poistamiseksi tehostettiin heinäkuun alussa BH-Hydrometa Oy:n aloittaessa veden käsittelyn patoaltaalla. Myös toukokuussa aloitettu patoaltaan veden käsittely Fortum Oy:n käsittelylaitteistolla on jatkunut. Kunnostuskäsittelyt perustuvat ns. ilmastrippausmenetelmään, jolla pyritään haihduttamaan ja osin sitomaan MTBE:ä pois patoaltaan vedestä. Patoaltaassa olevan veden määrä ja sen MTBE -pitoisuus on merkittävästi laskenut.

Patoaltaan vedenkäsittelyn lisäksi Kärmelammen ja Ojantauksenlammen veden käsittelyt MTBE:n haihduttamiseksi ovat olleet toiminnassa huhtikuusta lähtien.

Onnettomuusalueella ja sen läheisyydessä on tehty maaperä- ja pohjavesitutkimuksia pilaantuneisuuden laajuuden selvittämiseksi. Selvitysten perusteella laaditaan suunnitelmat mahdollisten maaperän- ja pohjaveden kunnostustoimenpiteiden osalta.

Ennuste

Suomen ympäristökeskus (Syke) on mallintanut MTBE:n leviämistä järvissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä. Lisäksi järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja

VR Groupin verkkosivut: http://www.vrgroup.fi/kinni

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14), [email protected]

Viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu