Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä

Sarkavedellä kaikkien tutkittujen kaivovesien on todettu olevan turvallisia käyttää, lukuun ottamatta Pajulammen ja sen purkuojien lähialuetta. Tutkittujen kaivovesien MTBE-pitoisuudet ovat selvästi alle 0,0075 mg/l, josta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ei aiheudu terveysriskiä.  Kuvalan vedenjakelupiste poistetaan.

Vuohijärven alueella kaivovesien näytteenotto on vielä kesken. Tutkimustuloksista ilmoitetaan suoraan kaivojen haltijoille. Pajulammen ja sen purkuojien lähialueen kaivojen MTBE-pitoisuudet ovat vielä koholla, eikä niiden vettä suositella käytettävän talousvetenä.

Viikoilla 23 ja 24 otetuissa näytteissä Sarkaveden ja Vuohijärven veden MTBE-pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 mg/l. Ainoastaan Vuohijärven koillisosan syvänteissä pitoisuudet ovat 0,01 mg/l tasolla. Järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Sen sijaan onnettomuusalueen lähilampien ja ojien pitoisuudet ovat hieman nousseet. Patoaltaassa ja sen yläpuolella on edelleen runsaasti MTBE:tä, vaikka pitoisuudet ovat sielläkin alentuneet. 

Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 18.6.2018 ja tuloksista tiedotetaan VR Groupin Kinni-verkkosivulla (http://www.vrgroup.fi/kinni) juhannuksen jälkeen. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty verkkosivuilta löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Vedenkäyttösuositukset muuttuneet hieman

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella seuraavilla alueilla:

  • Kärmelampi
  • Ojantauksenlampi
  • Pajulampi
  • Sarkaveden itäranta (noin 50 metrin etäisyydellä Pajulammen purkuojien suulta)

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Kaivovesien pitoisuuksia on ilmoitettu suoraan tonttien omistajille tai haltijoille. Käyttösuositusalueilla (Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella; Kinansaaren itäpuoli Penttiniemeen asti sekä Sarkaveden itäranta noin puolen kilometrin matkalta) kaivovesiä suositellaan käytettäväksi vasta, kun tuloksista on ilmoitettu tai suositus muulla tavoin purettu. Kaivovesien pitoisuusmittauksia jatketaan Vuohijärven rantatonteilla. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (044 518 2898).

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Talousveden jakelua supistettu

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16
  3. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Kuvalassa talousveden jakelu on lopetettu.

Ennuste

Suomen Ympäristökeskus (Syke) on mallintanut MTBE:n leviämistä järvissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä. Lisäksi järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja:

Viranomaisten yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/mantyharju


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu