Markkinaoikeus antoi ratkaisun linja-autoalaa koskevassa asiassa

Markkinaoikeus on antanut 14.12. ratkaisun Kilpailu-ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksestä, joka koski epäiltyä kilpailun rajoittamista ja kilpailijoiden välistä kiellettyä yhteistyötä linja-autoliikenteen markkinoilla. Markkinaoikeus on määrännyt VR-konserniin kuuluvalle Pohjolan Liikenteelle 100 000 euron seuraamusmaksun. Pohjolan Liikennettä tutkittiin yhtenä bussialan toimijana. Pohjolan Liikenne kiistää syytökset kilpailulain rikkomisesta. 

– Olemme pettyneitä markkinaoikeuden ratkaisuun. Markkinaoikeusprosessissa olemme tuoneet esiin, että Pohjolan Liikenne ei ole syyllistynyt kilpailulakien rikkomiseen, VR-konsernin lakiasiainjohtaja Taru Uotila painottaa. – Tutustumme ratkaisuun tarkasti, ja sen perusteella harkitsemme valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

Pohjolan Liikenne on osoittanut seuraamusmaksuesityksen johdosta käydyssä markkinaoikeusprosessissa, että yhtiö ei ole missään vaiheessa sopinut kilpailun rajoittamisesta linja-autoalalla. Linja-autoliiton hallituksen työskentelyssä, jossa Pohjolan Liikenne on ollut mukana, on ollut kyse laillisesta ja sallitusta lainvalmisteluun liittyvästä edunvalvonnasta. Yhtiö ei myöskään ole osallistunut Matkahuollon päätöksentekoon, jota seuraamusmaksuesitys erityisesti koski.

Pohjolan Liikenne toimii vahvasti kilpaillussa joukkoliikenteen markkinassa ja kannattaa joukkoliikenteen kilpailua, josta hyötyvät sekä matkustajat että alan toimijat.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu