Matkustajajunille uusi huoltohalli Ouluun

Ouluun rakennetaan seuraavan kahden vuoden aikana uusi huoltohalli matkustajajunille. Halli täydentää nykyistä varikkoverkostoa ja mahdollistaa matkustajajunien huollon myös pohjoisessa. Uusi huoltohalli tulee Oulun Nokelassa sijaitsevan varikon yhteyteen. Halli on 330 metriä pitkä ja 20 metriä leveä. Sinne mahtuu kaksi täyspitkää junarunkoa tai neljä Pendolinoa. Hallista suunnitellaan monikäyttöistä, jolloin se tukee junaliikenteen kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Hallin toteutussuunnittelu käynnistyy loppuvuonna. Tavoitteena on saada rakennustyöt käyntiin ensi vuoden aikana ja halli täysimittaiseen käyttöön vuoden 2012 loppupuolella. Hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioidaan noin 18 miljoonaa euroa. Nykyisin Oulun varikolla huolletaan vetureita ja tavaravaunuja, ja niiden huolto jatkuu Oulussa myös tulevaisuudessa. Työntekijöitä varikolla on 82. Uusi huoltohalli lisää jonkin verran Oulun työntekijämäärää. Laaja-alaista kehittämistä Pääradan liikennevirrat kasvavat Pohjanmaan-radan remontin myötä, jolloin Oulun hallia tarvitaan tukemaan Helsingin varikkoa matkustajajunien huollossa. Lisäksi sinisellä kalustolla liikennöidään tulevaisuudessa pääosin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Huoltomahdollisuus Oulussa tehostaa kaluston käyttöä. Oulun huoltohallin rakentaminen on osa laajempaa kunnossapidon kehittämishanketta. Muun kunnossapitoverkoston osalta päätöksiä tehdään tarkemmin ensi vuonna. Hankkeen tarkoituksena on parantaa VR:n kilpailukykyä tehostamalla kaluston kunnossapitoa. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti, mutta pääpaino on vuosissa 2010 - 2013. Tehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa haetaan huoltoverkoston uudistamisen lisäksi muun muassa kehittämällä huolto-ohjelmia, kunnossapidon suunnittelua, vaihto-osatuotantoa ja henkilökunnan osaamista. Kunnossapitoverkoston uudistamisen henkilöstövaikutukset tarkentuvat hankkeen edetessä. Muutokset työnkuvissa ja sijoituspaikoissa sekä mahdolliset töiden loppumiset jaksottuvat usealle vuodelle.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu