Miljardi-investointeihin varautuva VR Group paransi tulostaan

Tunnuslukuja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä (suluissa Q1/2012)

  • Liiketulos (EBIT) ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -3,0 (-18,7) miljoonaa euroa
  • Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 310,4 miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia
  • VR Group varautuu historiansa suurimpiin kalustoinvestointeihin
  • VR Group tavoittelee 40 miljoonan euron tehostamista henkilöstökustannuksissa

VR Groupin tulos vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä parani viime vuoden vastaavasta kaudesta, vaikka se olikin tappiollinen. Tappioiden pääasiallisena syynä on infrarakentamisen tulos, joka johtui toimialan normaalista kausivaihtelusta.

Asiakastyytyväisyyden ja junaliikenteen täsmällisyyden lisäksi myös yhtiön talouden suunta on kääntynyt parempaan.

- Suunta on oikea, mutta tulos ei ole riittävä. VR:llä on edessään historiansa suurimmat kalustoinvestoinnit, joten tuloksen ja kannattavuuden on parannuttava merkittävästi, kertoo VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro.

VR Groupissa valmistellaan toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Kasvun lisäksi kulupuoleen kiinnitetään huomiota. Henkilöstökulut kattavat noin puolet yhtiön kokonaiskustannuksista.

- Työtä tehostamalla ja lähivuosien suuria eläköitymisiä hyödyntämällä aiomme pienentää henkilöstökulujamme 40 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 8 prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

Lähivuosina konsernista eläköityy 1700 henkeä ja rekrytoimme heidän tilalleen noin tuhat uutta työntekijää, Aro toteaa.

Koko vuoden tuloksen odotetaan paranevan edellisvuodesta

Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan nousevan hieman vuoden 2012 tasosta.

Kustannusleikkausten ja tehostamistoimien odotetaan parantavan operatiivista liikevoittoa. Vuonna 2013 alkavat poikkeuksellisen suuret veturi-investoinnit, joten kannattavuuden ja kassavirran on vahvistuttava.

Näiden ja muiden investointien yhteissumman arvioidaan nousevan noin kahteen miljardiin euroon seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä näkyy sekä yhtiön tiukentuvissa kassavirtatavoitteissa että taseen rakenteessa vieraan pääoman lisääntyessä ja likviditeetin pienentyessä.

Raiteet voittivat matkustajia lentoliikenteeltä

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 133,9 (126,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia ja matkojen määrä kasvoi 6,3 prosenttia.

Kasvua tuli erityisesti kaukoliikenteen pitkillä reiteillä ja Venäjän Allegro-liikenteestä. Tulos kertoo siitä, että matkustajia siirtyi lentoliikenteestä raiteille.

Veturi-asiakasohjelmaan on liittynyt yli 310 000 asiakasta. Veturi arvioitiin TNS Gallupin haastattelututkimuksessa etujen houkuttelevuudelta asiakasohjelmien kärkijoukkoon.

Myös Loyalty Housen Asiakasohjelmat 2013 –tutkimuksessa Veturi sijoittui kärkeen.

Alkuvuonna aikataulun mukaisesti määräasemalle saapuneiden matkustajajunien osuus kaukoliikenteessä oli 85,0 (81,4) prosenttia. Lähiliikenteessä täsmällisyys oli 95,5 (91,5) prosenttia.

Logistiikan liikevaihto oli 107,5 (138,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku selittyy suurelta osin vuonna 2012 myytyjen liiketoimintojen myynnillä.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6,3 miljoonaa euroa lähinnä idän kuljetusten ja rautatielogistiikan kasvaneen junakoon ansiosta. Logistiikan asiakastyytyväisyys parani merkittävästi ja oli 4,1 asteikolla 1-5 (3,8).

Infrarakentamisen liiketoiminnassa vuosi alkoi vahvan tilauskannan siivittämänä ja tavoitteiden mukaisena, mutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä hävityt urakat vaikuttavat jonkin verran loppuvuoden ja vuoden 2014 liikevaihtoon.

Liikevaihto oli vuosineljänneksellä 44,9 (40,4) miljoonaa euroa ylittäen vuoden 2012 vastaavan kauden tason 11,3 prosenttia.

Lue koko osavuosikatsaus

Lue myös vuosiraportti 2012


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu