Monet mittarit kertovat VR:n kehitystyön onnistumisesta

Monet kehityshankkeet ja uudistukset ovat kohentaneet VR:n julkisuuskuvaa. Useat viime aikoina julkaistut tutkimukset kertovat, että suomalaisten käsitys VR:n toiminnasta on parantunut. Loyalty House: Asiakasohjelma Veturiin liittyneet tyytyväisiä VR:n Veturi-asiakasohjelma on ponkaissut kärkeen Loyalty Housen Asiakkuusohjelmat 2013 -tutkimuksessa. Veturi päihitti monet vanhemmat asiakasohjelmat, kun mittarina on ohjelman suositteluhalukkuus tuttaville sekä halu keskittää asiointi kyseiseen yritykseen. Myös Veturin tarjoamat edut asiakkaille koetaan houkutteleviksi. Veturi-ohjelmaan on liittynyt jo 250 000 suomalaista. BrandIndex: VR:n brändi voimakkaimmin nousussa Suomalaisyritysten brändejä mittaava BrandIndex puolestaan kertoo, että VR:n brändi on parantunut mukana olleista yrityksistä voimakkaimmin. Tässä tutkimuksessa yrityksiä laitetaan järjestykseen sen perusteella, ovatko kyselyyn osallistujat kuulleet tai huomanneet kyseisistä yrityksistä mielestään hyviä vai huonoja asioita. EPSI Rating: VR paransi eniten asiakastyytyväisyyttä VR sai erinomaisen tuloksen EPSI Ratingin vuosittain tekemässä asiakaskyselyssä. Sen mukaan VR:n asiakastyytyväisyys kohentui eniten viime vuonna kaikista tutkituista yrityksistä. EPSI Rating tutkii useiden keskeisten toimialojen sekä julkisten palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. VR:n omat asiakastyytyväisyysmittarit tukevat näiden selvitysten tuloksia. Asiakkaiden tyytyväisyys matkustajaliikenteen toimintaan on parantunut merkittävästi. Yksi keskeinen syy tähän on junien täsmällisyyden parantuminen. VR tarjoaa myös aktiivisesti edullisia hintavaihtoehtoja junamatkustukseen ja on ottanut asiakkaat entistä voimakkaammin mukaan palvelujen kehittämiseen Veturi-asiakasohjelman kautta. Palvelujen ja liikenteen laadun kehittäminen jatkuu ja tulokset kertovat, että työ on oikeilla raiteilla. Loyalty House BrandIndex EPSI Finland / Talouden katsaus 2012

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu