Muutoksia VR-Yhtymän johtoryhmään

VR-konsernin palvelu ja tuotanto -divisioonan johtaja Pertti Saarela eroaa VR-Yhtymä Oy:n palveluksesta 1.1.2013 lukien. Divisioonajohtajan tehtävät Saarela jättää marraskuun aikana mutta jatkaa toimitusjohtajan neuvonantajana ja johtoryhmän jäsenenä vuoden loppuun saakka. Johtoryhmän jäseninä aloittavat 20.11.2012 kunnossapitojohtaja Jari Hankala ja liikennejohtaja Petri Auno. Muutos on osa junaliikenteen tuotantopalvelujen uudelleenorganisointia. Nykyinen palvelut ja tuotanto –divisioona lakkautetaan. Samalla kaluston kunnossapidosta ja junaliikennöinnistä muodostetaan itsenäiset tulosyksikkönsä. Liikenteenohjaus ja siihen liittyvät toiminnot siirtyvät perustetun erillisen yhtiön hoidettaviksi vuoden 2013 alkupuolella. Yhtiö on VR-Yhtymän kokonaan omistama yhtiö ja toimii osana VR-konsernia. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy pois VR:stä vuonna 2015 tai 2016 valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen alaiseksi erilliseksi yhtiöksi.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu