Oulun uusi varikko harjakorkeuteen

Oulun uuden varikon rakentaminen etenee aikataulussa. Varikko on noussut harjakorkeuteen, ja harjannostajaisia vietetään tänään 14. maaliskuuta. Rakennustyöt jatkuvat nyt varikon sisätiloissa. Hallin on tarkoitus valmistua vuosien 2013–2014 vaihteessa. Halli neljälle Pendolinolle Oulun varikkohanke koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta, joista suurin on ratapiha-alueen eteläpäähän tuleva juna- ja huoltohalli. Lisäksi vanhan varikon itäpuolelle rakennetaan pesuhalli ja eteläpäähän sorvihallin jatke. Uusien rakennusten yhteispinta-ala on noin 17 500 m² ja hankkeen kokonaiskustannusarvio vajaat 50 miljoonaa euroa. Uuteen junahalliin mahtuu yhtä aikaa neljä Pendolino-junaa tai kaksi 12 matkustajavaunun junaa. Lisäksi huoltohalliin mahtuu 9 veturia tai vaunua. Halleissa pystytään tekemään kaikentyyppisten vetureiden ja matkustajavaunujen huoltoja ja korjauksia. Varikon uusiin tiloihin siirtyy yhteensä noin 300 henkeä kaluston kunnossapidosta, vetopalveluista, operaatiopisteestä sekä junien catering- ja siivouspalveluista. Osa kunnossapidon kokonaisuudistusta Oulun varikon rakentaminen on osa laajempaa junakaluston kunnossapidon uudistusta. Tavoitteena on keskittää junakaluston kunnossapitoa nykyistä suurempiin yksiköihin niin, että kalusto huolletaan lähellä pääliikennevirtoja. Uudistuksella parannetaan junakaluston käyttövarmuutta ja siten matkustaja- ja tavaraliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Kaluston kunnossapitotarve Pohjois-Suomessa kasvaa, kun liikenne lisääntyy Pohjanmaan-radan perusparannuksen valmistuttua ja niin sanottu sininen kalusto sijoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomen liikenteeseen.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu