Raide-Jokeri-allianssi on nyt kasassa – seuraavaksi käynnistyy rakentamisen suunnittelu

Raide-Jokerin rakentamisprojektissa on saavutettu jälleen yksi virstanpylväs: hankkeen osapuolet allekirjoittivat tänään kehitysvaiheen allianssisopimuksen. Tämä käynnistää noin vuoden kestävän kehitysvaiheen, jossa tarkennetaan raitiotiejärjestelmän rakentamisen aikataulua ja kustannuksia.

Kehitysvaiheen yhteisen allianssisopimuksen allekirjoittajia ovat Helsingin ja Espoon muodostama tilaajaorganisaatio, Siton, Rambollin ja VR Trackin muodostama suunnitteluryhmittymä sekä VR Trackin ja YIT:n muodostama toteuttajaryhmittymä.

Raide-Jokeri-allianssin muodostaminen alkoi keväällä suunnitteluryhmittymän kilpailutuksella. Toteuttajaryhmittymä valittiin lokakuussa. Allianssimalli sitouttaa sopimusosapuolet avoimeen yhteistyöhön, jolla pyritään saavuttamaan niin taloudellista, laadullista kuin aikataulullistakin etua.

Kehitysvaiheen allianssisopimuksessa osapuolet sopivat mm. allianssin organisoitumisesta, tehtävien suorittamisesta, kustannusten jakamisesta ja johtamisesta.

– Raitiotiet ja kaupunkiympäristössä toimiminen ovat VR Trackin strategiaa tukevia kasvualueita. Onkin upeaa, että saimme vahvan roolin tässä koko pääkaupunkiseudun kehitystä tukevassa suurhankkeessa. Raide-Jokerin toteutustapa meille tutulla allianssimallilla antaa hyvät lähtökohdat projektin toteuttamiselle yhdessä kumppaneiden kanssa, VR Trackin toimitusjohtaja Harri Lukkarinen sanoo.

Allianssiorganisaatiota johtaa allianssin johtoryhmä (AJR), jossa ovat mukana kaikki allekirjoittajaosapuolet. Raide-Jokerin päätöksenteko halutaan pitää mahdollisimman läpinäkyvänä, joten AJR:n muistiot ovat luettavissa raidejokeri.info-sivuilta. Myös kaupunkien toimintaa hankkeessa koordinoivan tilaajan johtoryhmän muistiot on julkaistu projektin internetsivuilla.

Nyt käynnistyneen kehitysvaiheen tavoitteena on tehdä hankkeen toteutussuunnitelma, sisältäen rakentamisprojektin aikataulu- ja kustannussuunnitelmat, jotta noin vuoden kuluttua voidaan solmia toteutusvaiheen allianssisopimus ja aloittaa radan rakentaminen.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Se lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Raide-Jokeri tuo myös mahdollisuuksia rakentaa uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen. Linja tulee korvamaan nykyisen runkobussilinjan, 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.

 

Voit seurata Raide-Jokeri-hankkeen etenemistä hankesivuilla raidejokeri.info

Havainnekuvia hankkeesta


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu