Rakentamisen työt hiljenevät talveksi

Erityisesti rakentamisalalle tyypillinen kausivaihtelu vaikuttaa myös VR Trackin tulevan talven työkantaan.

Talvikauden mukana tuomat vaihtelut työmäärässä ovat osa VR Trackin toimintaympäristöä. Kausivaihtelut vaikuttavat rakentamiseen liittyviin liiketoimintoihin ja aiheuttavat työmäärän vähentymistä loppusyksystä ja alkuvuonna. Vastaavasti työmäärän kausihuippu on kesän rakentamiskaudella.

Kausivaihteluista johtuen VR Track käynnistää neuvottelut mahdollisista työntekijöiden lomautuksista. Neuvottelussa käsitellään suunnitelmat henkilöstön työllistämiseksi sekä työn vähyydestä mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset.

Mahdolliset lomautukset alkaisivat marraskuussa ja kestäisivät toukokuuhun 2016. Lomautussuunnitelmat koskevat rakentamisen, hitsauksen sekä koneyksikön Rautatiealan työehtosopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä. Lomautusten tarkka kesto ja laajuus riippuvat kevään tilauskannasta. 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu