Ratatyöt ja kalustoviat vaikuttivat junien kulkuun lokakuussa

Lokakuussa 83,7 prosenttia kaukoliikenteen junista saapui määräasemalleen täsmällisesti. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Yli vartin myöhästyi 5,9 prosenttia kaukojunista. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junien täsmällisyys oli lokakuussa 94,9 prosenttia kolmen minuutin myöhästymisrajalla. Junavuoroista 0,8 prosenttia oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Tavarajunista 89,9 prosenttia kulki täsmällisesti lokakuussa. Tavaraliikenteessä myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. Täsmällisyysprosentteja laskettaessa on huomioitu myös peruutetut junavuorot, jotka katsotaan myöhästyneiksi. VR:n matkustajaliikenteessä kulkee vuorokaudessa kaikkiaan noin 300 kaukojunaa ja 900 lähijunaa.

VR Transpoint ajaa päivittäin noin 360 tavarajunaa. Ratatyöt aiheuttivat edelleen viivytyksiä Ratatyöt ja niistä johtuvat nopeusrajoitukset aiheuttivat myöhästymisiä lokakuussa erityisesti Seinäjoen ja Oulun välisellä rataosuudella. Niin lähiliikenteen kuin kaukoliikenteen junia myöhästyttivät lisäksi liikenteenohjausjärjestelmän häiriöt, vaihdeviat sekä junakaluston viat.

Syyskelien liukkaus ympäri rataverkkoa vaikeutti jonkin verran junien kulkua, lähijunille hankaluuksia aiheutui erityisesti rantaradalla. VR vastaa junien operoinnista ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja ratatöistä vastaa Liikennevirasto. VR jatkaa täsmällisyystyötä yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen kanssa. Junien täsmällisyydestä tiedotetaan kuukausittain.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu