Rataverkon viat vaikuttivat junien kulkuun elokuussa

Eri puolilla rataverkkoa esiintyi elokuussa tavallista enemmän liikenteenohjausjärjestelmän häiriöitä ja sähköratavaurioita, jotka vaikuttivat junaliikenteen täsmällisyyteen. Tavarajunat liikennöivät kuitenkin erittäin hyvin aikataulussaan.

VR:n lähijunien täsmällisyys oli elokuussa 91,1 %. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 1,8 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Lähijunia kulkee vuorokaudessa noin 800, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla.

VR:n kaukojunista 85,0 % kulki täsmällisesti elokuussa. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 4,7 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia tai peruttiin. VR ajaa noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa.

Tavaraliikenteen junat kulkivat elokuussa erittäin hyvin aikataulussaan. Täsmällisyys oli 95,0 %. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. VR Transpoint kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.

Häiriöt voivat heijastua useille rataosille

Ratainfraan ja kalustoon liittyvät viat haittasivat junien kulkua Helsingissä 7. elokuuta. Lähi- ja kaukoliikenteessä oli iltapäivän ja illan aikana myöhästymisiä ja peruutuksia, jotka vaikuttivat myös henkilöstön ja kaluston kiertoon. 

Rantaradalla Inkoon ja Karjaan välillä oli 28. elokuuta myöhästymisiä ja korvaavaa liikennettä sähköratavaurion vuoksi. Muuntajan vikaantuminen häiritsi junaliikennettä koko päivän ajan, ja heijastusvaikutukset ulottuivat myös muille rataosille. 

Pääradalla Toijalan ja Riihimäen välillä oli elokuussa ylimääräisiä nopeusrajoituksia radan kunnosta ja ratatöistä johtuen. Myös osuudella Parikkala–Joensuu oli ylimääräisiä nopeusrajoituksia, jotka vaikuttivat junaliikenteen täsmällisyyteen Karjalan radalla.  

Yhteistyötä täsmällisyyden takaamiseksi    

VR Group tekee täsmällisyystyötä yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa. VR vastaa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR Groupin verkkosivuilta löytyvät kuukausittaiset täsmällisyystilastot.

Ajankohtaista liikennetilannetta voi seurata VR:n verkkosivujen Liikennetilanne-osiosta. Sivuilla näkyvät uusimmat liikennetiedotteet sekä junien ajantasainen täsmällisyystilanne. Junat kartalla -palvelu puolestaan näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla. Häiriötilanteista viestitään myös Twitter-tilillä @VRpalvelu


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu